Valinnat ja elämäntyyli

Oppilas oppii pohtimaan kotitalouden arjenhallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa.

Tässä tavoitteessa käsitellään kulutuksen taustalla olevia arvoja ja tarpeita sekä niiden muodostumista. Tärkeää on tiedostaminen - oman toiminnan ymmärtäminen.

Oppilas ymmärtää että kulutus perustuu ihmisen tarpeisiin ja voimavaroihin.

 • Hän saa käsityksen kulutuksen muutoksista viime vuosikymmeninä ja havaitsee kotitalouden tarpeiden ja voimavarojen muuttuneen eri aikoina.
 • Oppilas on tietoinen, että mainonnalla ja kaupallisella vaikuttamisella on yhteyttä tarpeiden muodostumiseen ja kotitalouden voimavarojen käyttöön

Oppilaalla on käsitys elämänlaadun ja omien tarpeiden alkuperästä

 • hän pohtii omaa kulutustaan suhteessa perustarpeisiin,
 • hän on tietoinen miten oma toiminta kuvaa tiettyä elämäntyyliä,
 • hän tiedostaa, että kulutuksessa on nähtävissä symbolisia arvoja,
 • hän pohtii mitä seurauksia omalla kulutuksella on luontoon ja muihin ihmisiin
 • hän pohtii ja oppii ilmaisemaan, mikä tekee hänet iloiseksi ja tyytyväiseksi

Oppilas oppii arviomaan omia voimavarojaan pohtimalla omia kulutusasenteitaan, kulutustottumuksiaan sekä taustalla olevia arvoja.

 • hän ymmärtää että kotitalouden selviytymiseen markkinoilla liittyy voimavaroina asenne kulutukseen, kuluttajataidot sekä taloudellisten ja muiden resurssien järkevä käyttö.

Oppilas pohtii ja havaitsee arvoja oman ja toisten käyttäytymisen taustalla.

 • hän hahmottaa erilaisia elämäntyylejä ja pohtii erilaisten elämäntyylien vaikutusta ympäristön tilaan ja toisten ihmisten mahdollisuuksiin selvitä ja kehittyä.

Oppilas on tietoinen valintojen merkityksestä

 • hän hahmottaa, että ostopäätöksellä on merkitys omalle taloudelle ja ympäristölle
 • hän tietää että valinnoilla on eettisiä vaikutuksia sekä
 • hän saa käsityksen, että kulutus on yhteydessä globalisaatioon.
Teksti: Taina Mäntylä