Kotitalousopetus kulttuurikasvatuksen työvälineenä

Ruoka on kulttuurin tuote

Kotitalous on aidosti monikulttuurinen oppiaine, ehkä enemmän kuin usein tulemme ajatelleeksikaan. Jo ympäri maailmaa tuotetut ruoanvalmistuksen raaka-aineet tuovat siihen oman värinsä. Sosiologi Johanna Mäkelä (2002) on todennut, että valmistaessaan ruokaa ihminen muuttaa luontoa kulttuuriksi. Eri kulttuureista tulevien ihmisten käsissä luonto muuntuu hyvin moninaisiksi kulttuurien tuotteiksi.

Kotitaloustunneilla suomalaiset nuoret ovat perinteisesti tutustuneet eri maiden keittiöihin. Ruoka erilaisten kulttuurien tuotteena on kiinnostavaa. Myös  muiden maiden musiikki tai muoti on tervetullutta, mutta ulkomaalainen - luokkakaverina, oppilaana – saattaakin olla jo paljon vaikeammin hyväksyttävissä.

Teksti: Hille Janhonen-Abruquah