Ruoka on silta vieraisiin kulttuureihin

Kansainvälisten ruokakulttuurien tunteminen ei tee meistä sinänsä kosmopoliitteja. Ruoka toisin voi olla erinomainen silta tutustuttaessa uuteen kulttuuriin. Tähän tarvitaankin koitalousopettajan ammattitaitoa. Etnisiin ruokakulttuureihin liittyvää kiinnostusta olisikin hyvä käyttää vielä paremmin hyödyksi suvaitsevaisuuskasvatuksessa.

Rohkaise tutustumaan myös ihmiseen, ruoan tekijään

Kotitalousopettajalla on mahdollisuus herätellä oppilaiden kiinnostusta myös maahan, jossa etnisiä ruokia tehdään tai rohkaista oppilaita tutustumaan eri kulttuureista tuleviin ihmisiin. Suomen jokaisessa kunnassa on maahanmuuttajia. Käden taidot, yhdessä tekeminen,  toimivat upeana välineenä suvaitsevaisuuskasvatuksessa. Ruoasta voi aloittaa keskustelu tuntemattomankin ihmisen kanssa tai jollei yhteistä kieltä ei tunnu löytyvän, niin tehdään yhdessä.

Teksti: Hille Janhonen-Abruquah