Suomalainen koululaitos matkalla monikulttuurisuuteen

Suomi on monikulttuuristunut nopeasti. Maahanmuuttajia on edelleen vähän, vain 2% väestöstä, mutta maahanmuuttajien määrä on viisinkertaistunut viimeisen  kymmenen vuoden aikana. Valtaosa maahanmuuttajista on tullut naapurimaistamme Venäjältä, Virosta ja Ruotsista. Tilastokeskuksen sivuilta löydät uusimmat tiedot maahanmuuttajien määrän kehittymisestä ja suurimmista maahanmuuttajryhmistä Suomessa.
Tilastokeskus

Fullinwider (2001) hahmottelee tulevaisuuden koulua ja yhteiskuntaa, jossa kosmopoliitit ihmiset ovat toistensa kanssa tekemisessä. Kosmopoliitiksi hän määrittelee ihmisen, joka on avoin uusille tilanteille ja asioille. Hän on utelias tietämään, miten eri tavoilla ihmiset elävät ja ajattelevat. Kosmopoliitti kohtaa uuden tilanteen avoimen uteliaana, mutta ei kritiikittömänä. Kaikkea, ei tarvitse eikä tulekaan hyväksyä, mutta kaikesta on mielenkiintoista oppia jotain.

Suomalaisessa kotitalousluokassa on väistämättä suomalaisen kotitalousopetuksen traditiot ja käytännöt, mutta se ei myöskään sulje avoimen uteliasta suhtautumista muihin tapoihin ja kulttuureihin.

Teksti: Hille Janhonen-Abruquah