Sisäinen yhteistyö ja verkottuminen

Koulun uuden toimintakulttuurin rakentaminen ei voi onnistua ilman kaikkien osapuolten myötävaikutusta. Onnistuneella aihekokonaisuuksien suunnittelulla ja yhteistoimintaan perustuvalla toteutuksella voidaan merkittävästi uudistaa koulutyötä entistä kokonaisvaltaisempaan suuntaan.

Aihekokonaisuuksien aseman vahvistaminen haastaa myös uudenlaiseen yhteistyöhön kotien kanssa, mikä sekin on yksi uuden opetussuunnitelman perusteiden keskeistä pyrkimyksistä. Myös tässä kotitalousopetus voi olla yhtenä aloitteentekijänä.

Teksti: Kaija Turkki