I jakso: Yhteistyön iloa

(Yhteistuumin työt sujumaan; Puhtaudesta hyvä mieli; Ota tarkkuus tavaksi. Pidetään kiinni sopimuksista, sovitaan…; Retkeilyn riemua, kaikki aistit tarkkana; Meidän jengin syyssoppa, Nyt osaamme jo…)

Lukuvuosi aloitetaan jaksolla, jossa korostetaan yhteisten sopimusten noudattamista ja harjoitellaan yhteistyön tekemistä pienryhmissä. Yhteisiä sopimuksia laaditaan esimerkiksi kotitalousluokan  työnjaosta, käyttäytymissäännöistä sekä turvallisesta ja hygieenisestä työskentelystä. Pienryhmiä kannustetaan aitoon yhteistyöhön antamalla oppilaille mahdollisuuksia neuvotella ja sopia ryhmän asioista, esimerkiksi käytettävien raaka-aineiden valinnasta.  Samalla tutustutaan kotitalousluokkaan oppimisympäristönä.

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppilaiden aiemmat tiedot ja taidot otetaan käytännön työskentelyn perustaksi, esimerkiksi ensimmäinen ruoanvalmistustyö on voileivän valmistaminen koululaisen aamu- tai välipalaksi. Tällöin oletetaan, että jokainen on tehnyt voileipää aiemminkin, eikä pääpaino ole voileivän tekemisessä, vaan yhteistyön harjoittelussa muiden ryhmäläisten kanssa ja aiemmin opittujen asioiden soveltamisessa kotitalousluokassa. Oppilasta kannustetaan käyttämään niitä tietoja ja taitoja, joita hänellä jo on sekä työskentelemään oma-aloitteisesti.  Kun oppilas ottaa vastuuta opiskelustaan ja huolehtii omasta toiminnastaan, toistenkin oppilaiden huomioiminen onnistuu. Tämä näkyy käytännön opetustilanteissa niin, että voidaan ainakin osittain luopua opettajajohtoisesta työtehtävien jakamisesta. Samalla opettajalle jää aikaa oppilaisiin tutustumiseen ja  oppilaiden aiemman tieto- ja taitotason kartoittamiseen. Ensimmäisen jakson helpohkot käytännön työtehtävät mahdollistavat myös sen, että opettaja voi keskittyä eniten ohjausta tarvitseviin oppilaisiin ja antaa   toisille mahdollisuuksia itsenäisen työskentelyn harjoitteluun.

Oppilasarviointi ei kohdistu ensimmäisessä jaksossa teknisiin käytännön työtaitoihin, vaan siihen, kuinka hyvin oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja noudattaa yhteisiä sopimuksia. Oppituntien oppisisällöt toteutetaan niin, että arvioinnille ja sen erilaisille toteuttamistavoille, esimerkiksi oppilaan itsearvioinnille ja palautteen antamiselle varataan riittävästi aikaa.

Teksti: Katriina Sulonen ja Marika Taivaloja