III jakso: Ympäristö on sinun, valitse ja vaikuta

(Joulu on jo ovella, kotona ja kaupoissa; Joulun tuoksua; Onnistuivatko jouluostokset; Herkkyyden herättäminen ympäristöä ajatellen, kaksi opetuskertaa;  Arviointikerta)

Kolmannen jakson lähtökohtana on opettajien ja oppilaiden arvovalinnat. Jakson aikana pyritään osoittamaan oppilaille, että nämä voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön kehittymiseen ja säilymiseen. Kestävän kehityksen neljän ulottuvuuden (kulttuurisen, sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen) pitäisi korostua tässä jaksossa.

Kolmannessa jaksossa opiskellaan ensin Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta -sisältöalueen asioita: omaa rahankäyttöä, kuluttajan vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä tuotteiden ja palveluiden hankintaa ja käyttöä. Sen jälkeen opetus suunnataan ympäristökasvatukseen: kulutuksen ympäristövaikutuksiin ja kotitalouden jätehuoltoon. Ympäristökasvatuksen laajuus vaatii opettajalta entisten opetuskäytäntöjen tarkastelua, koska ops-perusteissa on mukana Vastuu hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuus, jossa on paljon juuri kotitaloudessa opetettaviksi sopivia sisältöjä. Samalla tavoitteena on, että oppilaille muodostuu käsitys siitä, minkälaisia kuluttajatyyppejä ovat esim. egokuluttaja, ekojuppi,  ekohelppo,  tehoeko ja ikieko. Opiskeltavia asioita voidaan tutkia koko jakson ajan näiden kuluttajatyyppien kautta ja jakso päätetään esim. roolileikkinä toteutettavaan jaksoarviointiin. Teemana voi olla esimerkiksi erilaisten kuluttajatyyppiperheiden lomamatka: miten he matkustavat, missä yöpyvät ja miten ruokailevat.

Koska jakso ajoittuu syyslukukauden loppuun ja kevätlukukauden alkuun, jouluun liittyviä asioita opiskellaan samanaikaisesti ympäristöteeman kanssa. Jouluperinteistä voi viestittää oppilaille muitakin kuin jouluruokiin liittyviä asioita: kuluttamista voi hillitä, kiirettä voi vähentää ja joulutunnelman voi luoda monella eri tavalla. Tavoitteena on, että oppilaiden mieleen jää kiireetön tunnelma joulusta ja lukukauden viimeisistä oppitunneista ja että yhdessä tekeminen nousee keskeiseksi asiaksi joulutunnelman luomisessa.

Teksti: Katriina Sulonen ja Marika Taivaloja