V jakso Hyvä olo, hyvä mieli – evästystä tulevaan!

(Iloa ja mielihyvää yhdessä tekemisestä; Minä ja muut; Kevätkarnevaalit; Sinun ympäristösi; Retki; Kannustaen kasille)

Lukuvuoden päättävää jaksoa suunnataan sisällöllisesti yksilön ja luokkayhteisön tasosta kohti ympäröivää yhteiskuntaa. Kun oppilailla on takana melkein vuosi yhteistä kotitalouden opiskelua, kotitalousoppiaineen roolin korostaminen  yhtenä osana koko koulun kasvatus- ja opetustoimintaa onnistuu ja kokonaisvaltainen ajattelu kotitaloudesta saavuttaa myös oppilaan tason. Tällaiseen  kokonaisvaltaiseen  ajatteluun kotitaloudesta liittyy myös oppilaiden tulevaisuuden pohtiminen, vaikka se ei ajallisesti ulottuisi kuin tulevaan kouluvuoteen.

Lukuvuoden päättävästä jaksosta voi rakentaa koko lukuvuotta kokoavan jakson, jossa jokainen opetuskerta muodostaa itsenäisen kokonaisuuden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja korostaen.  Nämä taidot ovat lukuvuoden aikana oletettavasti kehittyneet niin paljon, että opetuskertoihin kannattaa liittää aikaisempia jaksoja enemmän oppilaiden luovaa suunnittelutyötä. Esimerkiksi juhlan suunnittelu ja toteutus voi ollakin kouluvuoden päättävä ”kotitalouden diplomityö”, jossa toteutuu ja näkyy  toisista välittämisen ja huomioimisen merkitys koulussa ja omassa luokassa. Kun opetuskerroilla harjoitellaan neuvottelu- ja viestintätaitoja, pohditaan kotiseudun merkitystä erilaisille kotitalouksille sekä tutustutaan aikuisen ohjauksessa alkoholikulttuuriin osana tapa- ja terveyskasvatusta, oppilaan roolin merkitys kodin, koulun ja oman lähiympäristön hyvinvoinnin ylläpitäjänä saa uusia ulottuvuuksia.

Kun oppiminen koskettaa vahvasti oppilaan omaa elämää ja  oppisisällöissä otetaan huomioon oppilaiden omat ideat, oppiminen  ja siihen kuuluva jatkuva arviointi koetaan aikaisempaa enemmän kannustavana  asiana.

Teksti: Katriina Sulonen ja Marika Taivaloja