Kuka arvioi?

Oppilaan itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan oppimisprosessia sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan, mikä edellyttää säännöllistä palautteen antamista oppilaalle hänen työskentelystään. Oppilasta tulee ohjata ja kannustaa arvioimaan monipuolisesti osaamistaan ja oppimistaan.

Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden,  jossa tärkeää on opettajan antama jatkuva palaute. Arviointikeskusteluihin on syytä varata aikaa ainakin kerran lukukaudessa, lukukauden puolenvälin tienoilla, jolloin on mahdollista kannustaa, motivoida ja ohjata oppilasta. Lukuvuoden lopussa kahden kesken todettu arvosana ei ole arviointikeskustelua. Arvosanan määräytymisperusteet, opettajan havainnot ja muiden arviointimenetelmien avulla saatu näyttö sekä erityisesti oppimispäiväkirja mahdollistavat arviointikeskustelut, jossa oppilaan itsearviointi ja reflektointi voivat muodostua keskeiseksi.

Teksti: Marja Myllykangas