Miksi arvioidaan?

Oppilaan arvioinnin tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimisella asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea oppilaan persoonallisuuden kasvua.

Miksi arvioidaan eli arvioinnin tehtävät:

  • todeta oppilaan tilanne ja antaa realistinen kuva oppilaalle itsestään
  • antaa tietoa opettajalle, oppilaalle ja huoltajalle opiskelun edistymisestä
  • ohjata opiskeluun ja oppimiseen
  • motivoida opiskeluun ja oppimiseen
  • valikoida jatko-opintoihin
  • ennustaa menestystä tulevaisuudessa
  • kontrolloida opiskelua ja oppimista
  • kehittää opiskelua, oppimista ja opetusta
  • kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin ja arviointikeskusteluun.
Teksti: Marja Myllykangas