Tehtävä ja tavoitteet

Perusopetuksen arvopohja lähtökohtana

Opetussuunnitelman perusteiden luvussa 2 määritelty perusopetuksen arvopohja toimii hyvänä lähtökohtana kotitalousopetuksen tavoitteiden tarkastelulle. ”Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.”

Kotitalousopetuksen tehtävä koulun kokonaisuudessa on tuottaa oppilaalle konkreettisia välineitä – toiminta- ja ajattelutaitoja –  oppilaan arjessa jatkuvasti toistuvien valintojen tekemiselle. Näitä välineitä kutsutaan arjen hallinnan taidoiksi. Arjen hallinta edellyttää erilaisia käytännön työtaitoja ja yhteistyötä sekä tiedonhankintaa ja kriittistä pohdintaa.

Aihekokonaisuudet yhteistyön moottoreina ja valinnaiskurssien perustana

Kotitalouden perusopetuksessa sivutaan monia opetussuunnitelman perusteiden luvussa 7.1 määriteltyjä aihekokonaisuuksia. Tämä luo luontevan jatkon kehitellä valittuja aihekokonaisuuksia painottavia kotitalouden valinnaiskursseja ja olla edistämässä eri oppiaineiden tai koko koulun yhteistyönä suunnitteltuja teemapäiviä tai muita projekteja. (Ks. aihekokonaisuuudet).

Teksti: Kaija Turkki