Lähteitä ja lisätietoja

Kotitalouslehti ja Kotitalousopettajien liitto
Eurooppalainen kouluverkko - Eurooppalainen opettajille ja muille koulun piirissä työskenteleville tarkoitettu sivusto.
International Federation for Home Economics (Kotitalousalan maailmanjärjestö)

Kotitalousopetukseen liittyvää tutkimustietoa on saatavilla erityisesti Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen sekä Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen alaisista kotitalousopettajan koulutusyksiköistä.

Kiinteästi opetussuunnitelmatyöhön ja kotitalousopetuksen tulkintoihin liittyvinä väitöskirjoina on aiheellista mainita:

  • Myllykangas, M. 2002. Kohti pedagogista arviointiajattelua. Oppilasarviointiajattelun ja arviointikäytäntöjen kehittäminen kotitalousopetukseen. Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 11.
  • Äänismaa, P. 2002. Ympäristökasvatusta kehittämässä kotitalousopettajien koulutuksessa Joensuun yliopisto. Kasvatustieteellisiä julkaisuja 74.
  • Sulonen, M. 2004. Opetussuunnitelman uudistamistyö opettajan ammatilisen kasvun välineenä – kohteena peruskoulun kotitalouden opetus. Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 13.
Teksti: Kaija Turkki