Yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa

Tässä artikkelissa pohditaan yhteistyön merkitystä sekä toteuttamismahdollisuuksia sekä kuvataan muutamia esimerkkejä, jotka keskittyvät yhteistyöhön lähinnä luonnontieteellisten aineiden kanssa. Esimerkkien yhteistyö on saanut alkunsa opetusministeriön toimeenpaneman LUMA-projektin myötä vuosina 2001–2003. Yhteistyömahdollisuuksia löytyy toki monien muidenkin oppiaineiden kanssa esimerkiksi aihekokonaisuuksien (ks. myös Aihekokonaisuudet) toteuttamisessa.

Miksi yhteistyötä?

”Mitä tänään koulussa opit poika pellavapäinen” lauloi Pelle Miljoona 1980-luvulla. Mitä me opettajina teemme, jotta oppilas saisi evääkseen eheän ja kokonaisvaltaisen käsityksen yleissivistykseen kuuluvista asioista ja ilmiöistä? Miten oppilas voisi kokea oivaltaneensa asioita monesta eri näkökulmasta? Jokainen oppiaine on vain osa oppilaan oppimiskokemuksista, ja integroimalla eri oppiaineita saadaan kunkin oppiaineen tavoitteet ja sisällöt parhaiten loksahtamaan kohdalleen opetus- ja oppimiskokonaisuudessa.

Yhteistyö pitää vireänä ja tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia myös meille opettajille, sillä sujuva integrointi edellyttää opettajalta kiinnostusta ja tietoa muista oppiaineista. On otettava selvää, keskusteltava ja pyrittävä yhteistyöhön. On myös jaettava omia tietojaan ja kokemuksiaan sekä luotettava opettajakollegoihin.

Teksti: Terhi Peltoarvo, Silpa Maria Pöntinen ja Sari Tapojärvi