Kenen kanssa?

Yhteistyötilaisuuksia ja -tilanteita tulee järjestää. Niitä järjestävät koulun johto (esim. rehtori, ops-työtä koordinoiva ryhmä) sekä opettajat itse. Kalenteri vain käteen ja sopimaan tapaamisaikoja yhteistyökollegan kanssa.

Yhteistyökumppanin etsimisessä auttavat koulun painotukset (esim. ympäristökasvatus tai luonnontiedepainotus), jokin yhteinen kiinnostuksen kohde tai koulutus toisen aineenopettajan kanssa. Yhteistyökumppania ei kannata odotella, vaan olla itse aloitteellinen ja ehdottaa kollegalle. Kotitalousopettaja jää helposti huomaamattomaksi opettajayhteisössä, jos ei tietoisesti tuo osaamistaan ja asiantuntemustaan esille. Käytännön syistä välituntikeskustelut (joissa yhteistyösuhteet usein syntyvät luontevasti) jäävät vähäisiksi, koska silloin kotitalousopettaja esim. joutuu varaamaan opetusvälineitä ja ruoka-aineita tai järjestämään opetustilaa.

Teksti: Terhi Peltoarvo, Silpa Maria Pöntinen ja Sari Tapojärvi