Työtavat

Yhteistyö voi olla myös eri oppiaineille yhteisten työtapojen sekä erilaisten taitojen opettamista ja harjoittelua. Työtavoista esim. avoimen tutkimuksen tekeminen sopii erittäin hyvin toteutettavaksi luonnontieteiden sekä kotitalouden tunneilla. Havukosken koulussa kokeilimme avointa tutkimusta yhdessä fysiikan opettajan kanssa. 7-luokkalaisten aiheena oli veden kiehuminen; miten saan nopeimmin 1 litran vettä kiehumaan? Fysiikan opettaja Kaarina Kauppinen aloitti tutkimustyön ja kotitaloustunnilla suoritettiin tutkimuksen kokeellinen vaihe. Tulosten tarkastelu tehtiin yhdessä.

Luonnontieteissä ja kotitaloudessa tehdään aistien avulla havaintoja lähes jokaisella opetuskerralla. Eri aistien harjaannuttaminen (maku- ja hajutestit) ja havaintojen tekeminen omasta työstä (Milloin vesi kiehuu?, Onko taikina kohonnut riittävästi?) ovat mukavia toteuttaa yhteistyössä.

Yhtenäiseen peruskouluun siirryttäessä yhteistyökumppani voi löytyä myös luokanopettajasta. Mittaamisen taitoja opiskellaan jo alaluokilla matematiikassa. Hankkikaa yhdessä alaluokkien käyttöön mitta-astiat (mittasarja ja 1 l mitta) niin kotitalouden alkaessa 7. luokalla mittaaminen on jo opittua ja harjoiteltua taitoa.

Yhteiset kotitehtävät ovat helppo tapa tehdä yhteistyötä muiden aineiden kanssa. Myös oppilaista tällaiset tehtävät ovat mielenkiintoisia. Kemian ja kotitalouden yhteisinä läksyinä voi olla esim. kiisselin valmistus, liikunnassa ja kotitaloudessa elämäntapa-päiväkirjan ylläpito (liikunta, uni, ruokailu).

Teksti: Terhi Peltoarvo, Silpa Maria Pöntinen ja Sari Tapojärvi