Yhteiset käsitteet ja sisällöt: ruoka ja uskonto

Uskonnot ovat vaikuttaneet ruokakulttuurien muotoutumiseen. Muslimeilla, hinduilla ja juutalaisilla on omat ruokasääntönsä, joiden tunteminen nykyisessä monikulttuurisessa yhteiskunnassamme on tärkeää. Eri uskontojen ruokasääntöjen taustalla oleviin tekijöihin perehtymiseen tarvitaan uskonnon tai elämänkatsomustiedon opettajan asiantuntemusta.  Myös maahanmuuttajaoppilaat avartavat elävästi kotitaloudenkin opetusta omien kulttuuristen ja uskonnollisten taustojensa myötä. Ruoka ja uskonto -teeman yhteydessä on mahdollista pohtia myös ruokaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Alppilan yläasteella uskonnon ja kotitalouden opettajat ovat toteuttaneet yhteistyötä saman jakson aikana kahden eri kurssin ja eri oppilasryhmien välillä. Kotitaloudessa oli meneillään valinnaiskurssi Kulttuurikeitoksia. Oppilaat hakivat tietoa muutamien uskontokuntien ruoasta ja kokeilivat joidenkin ruokalajien valmistamista. Uskonnon kurssilla oppilaat pohtivat kysymyksiä: Miten uskonto vaikuttaa ruokaan? Millaisia ruoka-aineisiin liittyviä säädöksiä ja rajoituksia eri uskonnoissa on ja miksi? Miten uskonnolliset juhla-ajat näkyvät ruokakulttuurissa?

Kurssin loppuvaiheessa pidettiin pari kertaa kummankin ryhmän yhteinen opetuskerta. Uskonnon kurssilaiset kertoivat omista tuotoksistaan. Seuraavalla kerralla kaikki kokoontuivat kotitalousluokassa, jossa valmistettiin ja maisteltiin aiheeseen suunniteltuja ruokia. Tällainen yhteistyö rohkaisi murtamaan yhden tyypillisen kurssimuotoisen koulusysteemin yhteistyön esteen: samoilla oppilailla ei ole sopivia kursseja yhtä aikaa. Kahden eri oppilasryhmän kohtaaminen toisen oppiaineen luokassa on omiaan avaamaan eheyttämisen esteenä koettuja oppiainelokeroita.

Teksti: Terhi Peltoarvo, Silpa Maria Pöntinen ja Sari Tapojärvi