Aihe

Aihe tarkoittaa kuvan sisältöä. Aiheella on keskeinen merkitys innostettaessa oppilaita kuvalliseen työskentelyyn. Teknisiä valmiuksia tarvitaan jonkin asian eli sisällön ilmaisuun.

Mistä saadaan ideoita kuviin?

Kun lapset etsivät inspiraatiota kuvalliselle ilmaisulle, lähtökohtia on lähinnä kolme:

  • ympäristö: luonto ja rakennettu ympäristö sekä lapsen omat kokemukset ja havainnot  näistä
  • muiden tekemät kuvat: taideteokset, kirjojen kuvitus, lehtikuvat, sarjakuvat, elokuvat, kuvat internetissä
  • mielikuvat: Mielikuvat syntyvät muistoista, kokemuksista ja havainnoista. Kuvittelukyky (mielikuvitus) on taito, jota harjoitellaan kuvan tekemisen yhteydessä. Se on luovuuden perusta.

         

Esimerkkejä käytännön työstä: ”Meri”, 2. luokka
Aiheena olivat peruselementit, ja tällä kertaa oli vuorossa vesi. Opettaja pyysi oppilaita sulkemaan silmät. Opettaja kysyi oppilailta: ”Mitä teille tulee mieleen vedestä?”, minkä jälkeen lapset saivat kuunnella musiikkia, mm. Sibeliuksen ”Myrskyä” ja ”We are sailing”. Sitten luokassa keskusteltiin vilkkaasti musiikin herättämistä mielleyhtymistä. Tutkittiin ja kokeiltiin hanasta tulevaa vettä. ”Minkä väristä se on?” Tämän jälkeen keskusteltiin veden eri olomuodoista, sen merkityksestä suomalaisille, ja kuinka se on innoittanut taiteilijoita. Puhuttiin siitä, miten taiteilija voi itse päättää, mitä väriä käyttää vettä kuvatessaan, koska vesi itsessään on väritöntä. Keskustelun tukena käytettiin suomalaisia vesiaiheisia maisemakuvia (Ateneum Opas) sekä japanilaisen taiteilijan Hokusain grafiikkaa. Oppilaiden tehtävänä oli kuvata ”Kuohuvat aallot”.

Tämä johdanto ottaa huomioon lasten tavat hahmottaa maailmaa eri aistein; tunto-, kuulo-, näkö-, haju- ja liikeaisti tuottavat erilaisia mielikuvia. Oheisessa tehtävässä työn innoituksena käytettiin veden läpinäkyvyyden havainnointia, musiikin kuuntelua, tyyliltään erilaisten kuvien katselua sekä mahdollisuutta aivan oman ja yksilöllisen ratkaisun löytämiseen. Lapset keskittyivät täydellisesti maalaustyöhön, ja töistä tuli persoonallisia. Ne olivat täynnä rytmiä ja liikettä, ja värien käyttö oli rikasta. Mitä perusteellisempi ja monipuolisempi johdattaminen kuvantekoprosessiin on, sitä useammat oppilaat paneutuvat työhön ja kokevat työskentelyn  mielekkääksi.

Ruotsinkielinen alkuperäisteksti: Acci Forsman | Toimitus suomeksi: Liisa Piironen ja Inari Grönholm | Kuvat: Espoon kuvataidekoulu ja Acci Forsman