Kuvan tekemisen ohjaaminen ja töiden esillepano

Arviointia ja palautetta annetaan ja saadaan työskentelyprosessin eri vaiheissa. Opettajan tehtävänä on kannustaa oppilaita tekemään työvaiheensa loppuun saakka. Opettajan on syytä hyväksyä erilaisia aiheen käsittelytapoja ja erilaista ilmaisua. Kun opettaja ohjaa kysymällä oppilaan omista tarkoituksista, säilyy kuvan tekijän oma subjekti työskentelyn keskiössä:

  • Mitä tässä talon takana näkyy?
  • Mitä ainetta tämä maan pinta oikein on?
  • Ajattelitko sijoittaa tänne eteen vielä jotain?
  • Käyttäisitkö sivellintä niin, että voisit kuvata hahmon pintaa elävästi?

Opettaja voi näyttää omalle paperilleen tai omaan saveensa, kuinka jokin asia voidaan kuvata tai työstää. Lopulliset ratkaisut ja mahdolliset muutokset työhönsä tekee kuitenkin oppilas itse. Oppilaat opetetaan hyvin pienestä pitäen kunnioittamaan toisten tekemiä kuvia. Niihin ei saa koskea. Opettaja on tässä tehokkain esimerkki.

Nopeus ei ole kuvataiteellisen työskentelyn tavoite: pikemminkin opettajan painaa jarrua ja joustaa aikatauluissa. Hakemisen, kokeilemisen ja epäonnistumisen hyväksymistä oppilaat oppivat luonnostelun ja hahmottelun opettelemisen kautta. Kun työskentelyilmapiiri on salliva, innostava ja rauhallinen, on kunkin oppilaan mahdollista keskittyä itselleen parhaimpiin tuloksiin. Silloin myös arviointi on kannustavaa ja oppilaan omista ilmaisutarpeista lähtevää.

Töiden esillepano palautteena

Oppilaiden töiden esillepano on osa opetusta ja palautetta. Kauniisti ja oppilaiden työskentelyä kunnioittaen esille asetetut työt innostavat kommentoimaan töitä myöhemmin ja työskentelemään entistä paremmin. Kuvat seinällä rakentavat myös koulun oppimisympäristöä esteettisesti ja tekevät taideopetusta näkyväksi kouluyhteisössä. Vanhemmat ja vierailijat saavat nähdä, mitä koulun kuvataidetunneilla tehdään. Koulun käytävägalleriat rakentavat myös oppilaan identiteettiä: on hienoa saada työnsä esille ja on hyvä tehdä työt parhaalla mahdollisella tavalla, jotta työn kehtaa laittaa esille. Oppilaiden erilaisuuden salliminen tulee esille, kun monenlaisia töitä on esillä. Samalla eri luokkien oppilaat oppivat toistensa töistä. Oppilaat oppivat myös toisten tekemien kuvien kunnioittamista, mikä on tärkeää aina taidetta tarkastellessa.

Oppilaat vievät kuvansa ja työkirjansa kotiin nähtäväksi. Opettaja voi pyytää kommentteja myös vanhemmilta. Vanhempien allekirjoitus työkirjassa kertoo, että kotona on nähty oppilaan työt ja keskusteltu niistä.

Teksti: Sirkka Laitinen