Arviointikeskustelut

Yhteiset tai kahdenkeskiset arviointikeskustelut oppilaiden kuvista kuuluvat luonnollisena osana kuvataideopetukseen. Niitä voisi pitää aina pidemmän työskentelyjakson päätteeksi. Keskusteluissa on mielekästä lähteä liikkeelle oppilaan omista tarkoituksista ja omista näkemyksistä kuvastaan. Kuvan viestin ja sisällön tutkiminen yhdessä on tärkeää. Ilmaisun ja tekniikan tutkiminen kuuluvat myös tarkastelutilanteeseen.

Oppilaan on aina itse tiedettävä, mistä kuvataiteen arvosana muodostuu. Siksi onkin mielekkäintä tarkastella kuvia oppilaiden kanssa yhdessä, pohtia kuvien ilmaisua ja tekniikkaa ja oppilaan omia pyrkimyksiä kuvien tekemisessä. Kuvataiteen arvioinnissa on kyse usein myös oppilaan oman identiteetin muodostumisesta kuvan tekijänä ja katselijana. Siksi opettajan on tarpeen olla myös kuuntelijan roolissa, kun töitä arvioidaan.

Teksti: Sirkka Laitinen