Elokuva on sarja kuvia – kuinka ihminen näkee kuvan liikkuvana?

Elokuva ja videokuva muodostuu peräkkäin olevista kuvista. Yhden sekunnin aikana elokuvassa on kaksikymmentäneljä kuvaa, mutta ihmissilmä tajuaa lukemattomat kuvat yhdeksi liikkuvaksi kuvaksi.

Kun digikameralla kuvattua videoelokuvaa editoidaan, voidaan myös nähdä, kuinka elokuvan liike muodostuu lukemattomista peräkkäisistä yksittäiskuvista.

Elokuva muodostuu otoksista. Otoksen idean ymmärtäminen on tärkeää, kun ryhdytään suunnittelemaan omaa kuvakäsikirjoitusta. Otoksia voidaan harjoitella löytämään valmiista kuvanauhasta: oppilaat taputtavat aina, kun otos päättyy. Samalla on hyvä kiinnittää huomiota kuvan sommitteluun ja erityisesti kuvan huomiopisteeseen, siihen kuvan kohtaan, johon katsojan huomion ajatellaan eniten kiinnittyvän. Huomiopisteen havaitseminen auttaa kuvakäsikirjoituksen laadinnassa, koska huomiopisteen muutokset vaikuttavat suuresti elokuvan ymmärrettävyyteen ja jatkuvuuteen. On myös tärkeää ymmärtää, kuinka useat otokset muodostavat elokuvan kohtaukset.

Kameran kuvakulmia ja kuvakokoja voidaan tutkia ja rakentaa samankaltaisia kuvasommitteluja itse. Kameran liikkeitä tutkitaan ja mietitään niiden merkitystä elokuvan viestin kannalta. Hyvä keino kameran ilmaisukeinojen opiskelussa on kytkeä videokamera televisioon tai videotykkiin ja kokeilla yhdessä, kuinka kuvallisia keinoja käytetään:

  • Erikoislähikuva, lähikuva, puolikuva, kokokuva tai yleiskuva kertovat erilaisia asioita kuvattavasta kohteesta.
  • Sammakkoperspektiivi tai lintuperspektiivi muuttavat kohteen mitättömäksi tai mahtavaksi.
  • Panoroimalla voi kertoa paljon tai tilttaamalla alistaa kuvattavaa kohdetta.
  • Kohdetta seurataan kameralla.
  • Zoomataan kohti kohdetta ja nähdään, kuinka vahva tämä kameran keino on yksinään.
  • Suunnataan kuvausvaloja kohteen takaa vasten kameraa, ja saadaan valokehäefekti tai kohde aivan pimeäksi tai kuvataan myötävaloon, jolloin kohde litistyy sekä kokeillaan sivuilta tulevia valoja ja niiden voimakkuuksia sekä vaihdellaan valojen värejä.

Kameran käyttöä harjoitellaan pienryhmissä ennen videoelokuvan suunnittelua, jotta oppilaille tulee käsitys siitä, mitä keinoja heillä on käytössään. Kuvatessa käytetään jalustaa, jolloin oppilaat jaksavat rauhoittua pohtimaan, mitä ja miten he kuvaavat ja käyttävät kameran mahdollisuuksia.

Teksti: Sirkka Laitinen