Keravalla kysyttiin lapsilta

Keravalla kysyttiin lapsien, opettajien ja vanhempien mielipidettä, kun Ahjon alueen yleiskaavaesitys oli saatu valmiiksi. Lapsilla oli monia varteenotettavia näkökohtia alueen miellyttävistä, turvallisista ja turvattomista paikoista. Erityisesti liikenteelliset ratkaisut tarkentuivat pienten kuntalaisten otettua kantaa niihin.

Lasten merkitsemät miellyttävät, turvalliset ja turvattomat kulkuväylät ja paikat Ahjon alueella. Liite oli mukana alueen yleiskaavassa. Kuva: Keravan kaupunki.

Turvallisen kadun ylityspaikan selkeä visuaalinen hahmottaminen on osa kaupungin kuvakieltä.