Tehtävä (1.-4. lk)

 
Palikoihin maalattuja taloja. Jos kokonainen luokka maalaa palikoita taloiksi, voi siitä helposti rakentaa kokonaisen kaupungin.

Kaupunkisuunniteluleikki

Keskeisiä käsitteitä

 • kaupunkisuunnittelu, kaavoitus
 • talo, tontti, kortteli
 • katu, tori, aukio, puisto
 • rakentamisen ja purkamisen suunnittelu
 • julkinen ja yksityinen rakentaminen
 • mittakaava
 • arkkitehdin ja insinöörin työ
 • osallistuminen, vallankäyttö
 • kansalaisen oikeus tulla kuulluksi rakennetun ympäristön suunnittelussa

Tavoittena on tuottaa ymmärrystä kaupungin syntymisen periaatteista.

Oppisisällöt: leikinomainen tutustuminen kaupunkisuunnittelun keskeisiin käsitteisiin, kansalaisen oikeuteen vaikuttaa oman ympäristönsä laatuun ja kestävän rakentamisen periaatteisiin.

 • Valmistetaan taloja esimerkiksi sahaamalla sopivia palikoita teknisen työn luokassa tai päällystämällä tulitikkulaatikoita tai maitotölkkejä valkoisella paperilla, jota voidaan käyttää maalauspohjana. Jaetaan luokka ryhmiin. Ryhmät piirtävät erilaisia kaupunkikaavoja suurille papereille. Järjestetään talot kaavaan, niin että syntyy kaupunki.
 • Jatketaan  keksimällä nimi kaupungille ja sen kaduille. Valitaan paikka  leikki-ja seikkailupuistolle, päiväkodille, koululle ja omille kodeille ja ryhdytään kehittelemään kertomuksia kaupungista. Kertomuksen sisällöksi voidaan ottaa tarinoita, jotka käsittelevät
  kansalaisen mahdollisuuksia ja halua vaikuttaa oman ympäristönsä laatuun. Ennen kertomusten sepittämistä keskustellaan keskeisistä käsitteistä. Opettaja voi myös kuvailla edempänä olevien tapausselostusten sisältöjä oppilaille, jolloin ne laventavat tarinoiden olemusta.

Porvoon kaupunkikaava, josta näkyy rakentamisen kolme eri  ajallista vaihetta. Vanhin vaihe on syntynyt sattumanvaraisesti kirkon ympärille. 1400- luvulta alkaen aina 1800-luvulle kirkon ympärille keräännyttiin myös pitämään markkinoita eli se toimi kauppapaikkana. Vanhimmasta rakentamisvaiheesta kaavassa näkyy vain vähäisiä muistumia. Seuraava vaihe oli säännönmukainen, mutta polveilevaa maastoa noudatteleva rakentamisen vaihe. Viimeisenä tuli 1800-luvulla tiukan säännöllinen ruutukaava.

* Uuden rakennus- ja maankäyttölainsäädännön mukaan ei enää puhuta asemakaavasta. Sen tilalle on otettu termi  detaljikaava.