Tehtävä (5.-9. lk)

Jos ryhtyisin kaupunkisuunnittelijaksi

Tavoitteena on tuottaa ymmärrystä kaupungin syntymisen periaatteista.

Oppisisällöt: tutustuminen kaupunkisuunnittelun keskeisiin käsitteisiin, kansalaisen oikeuteen vaikuttaa oman ympäristönsä laatuun ja kestävän rakentamisen periaatteisiin.

 Kuvia klikkaamalla saat esiin suuremmat versiot kaavapiirroksista.

  

Karttapiirrokset Porvoosta vuodelta 1903,  Vaasasta (Nikolaistad) vuodelta 1855 sekä Oulusta vuodelta 1876. Ruutukaavat  ohjaavat  rakentamista. Vertaa, missä määrin kaupunkien nykyisissä kartoissa näkyy ruutukaavan jälkiä.

Ruutukaavan tiukkaan järjestykseen haettiin  1900-luvun alussa vastapainoa jugend-ajan vapaasti polveilevasta asemakaavasta. Karttapiirros Helsingistä Eiran kaupunginosasta vuodelta 1907.


Tutkitaan kaavioitten perusteella erilaisia detaljikaavoja ja verrataan niitä asuinkaupungin vanhoihin karttoihin.

  • Luokka jaetaan ryhmiin, joista kukin toteuttaa erilaisen detaljikaavan ja järjestää sen mukaisesti  valmistamansa talot paperille piirrettyyn kaavaan. Kokonaisuus muodostaa kaupungin, jossa on monikerroksellisesti eri-ikäisten detaljikaavojen mukaisesti rakennettuja kokonaisuuksia. Tehtävää voi vaikeuttaa siten, että talot sidotaan detaljikaavan aikaan ja valmistetaan ajanmukaisiksi (=rakennusperintö). Asetetaan ”kaupunki” näytteille sellaiseen paikkaan, jossa sen äärellä voidaan jatkaa työskentelyä. Jatketaan tutustumalla kaupunkisuunnittelun keskeiseen käsitteistöön. Tutustutaan kansalaisen demokraattiseen oikeuteen vaikuttaa oman ympäristönsä laatuun ja kestävän rakentamisen periaatteisiin.

*  Uuden rakennus- ja maankäyttölainsäädännön mukaan ei enää puhuta asemakaavasta. Sen tilalle on otettu termi detaljikaava.

Linkkejä