Tehtävä (7.-9. lk)

Kaupungin olemus

Tavoitteena on tuottaa ymmärrystä kaupungin olemuksesta.

Oppisisällöt: erilaisia havaintoja ja tilakokemuksia  sekä assosiaatioita yhdistettynä tietoon kaupungin historiallisista kerrostumista, kaupunki-rakenteesta ja kaupunkisuunnittelun tehtävistä.

Työväline: kamerat ja värifilmi

Valitse jokin/joitakin kaupungin  olemuksen luonnehdinnoista ja kuvaa kaupunkia tästä/näistä näkökulmista joko valokuvaamalla tai piirtämällä. Järjestä näyttely kuvista. Tekstitä näyttelykuvat.