Kuvailmaisu

Kuvan tekeminen on keskeisintä kuvataideopetuksessa. Oppilaan tulee siis tuntea kuvataiteen eri alueet ja harjoitella erilaisten työskentelymenetelmien ja välineiden käyttämistä sekä kuvasommittelua.  Oppilaan kuvallisen ajattelun kehittymisen kannalta on tärkeä harjoitella visuaalisten valintojen tekoa omassa työskentelyssä. Oppilaan taidot ilmaista kuvallisesti havaintojaan, ajatuksiaan, tunteitaan tai haaveitaan kehittyvät, kun hän oppii valintojen tekoa.

        

        
Kuvia välineistä, eri tekniikoista ja materiaaleista.

Mitkä välineet ja materiaalit ovat keskeisiä?

Erilaiset piirustusvälineet ja siveltimet, väriliidut, vesivärit ja peitevärit, savi, erilaiset paperit ja pahvit, kierrätysmateriaalit, valokuvakamera tai videokamera sekä tietokone. Oppilaiden käytössä tulisi olla digitaalisia kameroita ja ainakin yksi kuvaskanneri.

Mitkä työskentelymenetelmät ovat keskeisiä? 

Lyijykynä- ja hiilipiirustustekniikka, liitutekniikka, vesiväritekniikka, peiteväritekniikka (guassi), painomenetelmät (grafiikka), rakentelu ja muovailu (savi, pahvi, kierrätysmateriaalit), valokuva ja video, digitaalinen kuvankäsittely.

Kallista?

Koulujen säästötoimet eivät saa vaikuttaa kielteisellä tavalla kuvataiteelle välttämättömään  materiaalien ja tekniikoiden vaihtelevuuteen. Oppilaitten monipuolinen kehitys edellyttää monien erilaisten menetelmien kokeilemista. Oheiset perustarvikkeet ovat opetussuunnitelman perusteiden mukaisen työskentelyn edellytyksiä. Esimerkiksi kolmiulotteiset työt, rakentelu ja muovailu savella ovat osa opetussuunnitelmaa. Edullisilla kierrätysmateriaaleilla voidaan ratkaista monta pulmaa. Esimerkkinä ovat vaikkapa grafiikka- eli painotyöt, joissa voidaan käyttää hyvin monenlaisia papereita, solumuovipakkauksia ja pahveja ja välineitä. Pääasia on, että oppilaat oivaltavat työn idean eli monistamisen. Ylijäämävarastojen etsiskely painotaloista ja muun käyttökelpoisen kierrätysmateriaalin jäljittäminen on aikaa vievää. Sen vuoksi on suositeltavaa, että jokaisessa koulussa nimettäisiin tähän tehtävään kekseliäs materiaalivastaava.

Nykytaide on luonteeltaan kokeilevaa, siksi se  sopii hyvin  kekseliään materiaalikäytön esikuvaksi. Nykytaiteen esimerkeistä käy myös  ilmi, miten eri työskentelymenetelmiä voidaan yhdistellä vapaasti.

Ruotsinkielinen alkuperäisteksti: Acci Forsman | Toimitus suomeksi: Liisa Piironen ja Inari Grönholm | Kuvat: Espoon kuvataidekoulu ja Acci Forsman