Kuvan sommittelu

Aivan kuten musiikissa, myös kuvanteossa on kyse oikean muodon löytämisestä. Visuaaliset elementit yhdistetään kuvassa niin, että tekijä saa sanottavansa esille mahdollisimman selkeästi.

Keskeisiä käsitteitä

  • Tasapaino: Käsitteeseen tutustutaan oman kehon avulla liikkumalla itse.
  • Rytmi ja liike: Koetaan luonnon vaihtelujen, elämän kiertokulun ja kaiken elollisen kautta. Kuvissa ne näkyvät esimerkiksi samantapaisten elementtien toistona.
  • Jännite/vastakohtaisuus: Jännite syntyy esimerkiksi eri värien, vaalean ja tumman (valöörikontrasti), valon ja varjon,  suuren ja pienen, suoran ja käyrän  vastakohtana.
  • Tilan tuntu ja perspektiivi: Syvyysvaikutelma syntyy kaksiulotteiselle kuvapinnalle viiva- ja väriperspektiivin avulla. Alaluokilla aloitetaan perspektiiviin tutustuminen tutkimalla esineiden sijaintia kuvapinnassa esimerkiksi  takana/edessä, kokoerojen tai osittaisen peittävyyden suhteen. Vähitellen perehdytään väri- ja viivaperspektiiviin.
  • Aika: Aikaa voidaan tutkia itse liikkuen, oman  liikeilmaisun avulla. Aikaa voidaan tarkastella myös taidehistorian, ympäristötaiteen, elokuvan ja performanssitaiteen näkökulmasta.

  

  

Ruotsinkielinen alkuperäisteksti: Acci Forsman | Toimitus suomeksi: Liisa Piironen ja Inari Grönholm | Kuvat: Espoon kuvataidekoulu ja Acci Forsman