Leikin avulla eroon suorituspaineista

Kuvataideopetuksessa ilmenevien oppimisvaikeuksien voittamisesta

Lapsilla ja nuorilla on erilaiset valmiudet oppia ja motivoitua kuvan tekemiseen. Kun kysymykset, joita tutkitaan kuvan tekemisen tai taiteen ja mediakuvan tarkastelun yhteydessä ovat samoja, joiden parissa lapset ja nuoret itse askaroivat, syntyy kokemus mielekkäästä toiminnasta. Kun taidot, joita harjoitetaan ovat niitä, joilla on käyttöarvoa lasten ja nuorten omassa maailmassa, herää motivaatio. Taitoja voidaan harjoittaa ja kuvan tekemisen tilanteita voidaan suunnitella oppilaille mielekkäiksi. Kun kokemus on mielekäs, siitä syntyy keskittyminen ja sitoutuminen tehtävän suorittamiseen. Monet ongelmat poistuvat silloin, kun tehtävä koskettaa.

Toisaalta monen lapsen ja nuoren kuvan tekemistä ahdistaa onnistuneen suorittamisen tarve. Usein toteutumatta jäänyt oikea, kohdalleen asettunut viiva on epäonnistumisen tunteen laukaisija. Opettajan on hyvä tunnistaa kuvallisen kasvun häiriötekijöitä ja lähteä laukaisemaan niitä suunnitelmallisesti. Yleisimpiä kuvallisen ilmaisun karikoita ovat kiinni jääminen vakiokuviin (stereotypiat), ideoitten puute, lyhytjännitteisyys, tuhertaminen, yksipuolinen piirrosjälki, epävarmuus ja itsekritiikin yliote, kehittymätön motoriikka, malliin takertuminen sekä takaumat, joita ovat omien onnistuneiden suoritusten jatkuva toistaminen.

Suorituspaineita on hyvä purkaa kokeilemalla kuvan tekemistä leikinomaisesti monenlaisin välinein ja tekniikoin. Kolmiulotteinen työskentely on usein mieluisaa niille, joka ovat turhautuneita paperin litteään pintaan. Lapsi hahmottaa maailmaa kolmiulotteisena, joten kolmiulotteinen työskentely on luontevaa. Kaksiulotteinen paperin pinta on tavallaan jo abstraktio. Rakentelutehtävät, joissa tutkitaan rakennetun ympäristön kysymyksiä tai kaupunkisuunnittelua, ovat erityisen mieluisia pojille, mutta hyvän ympäristön ja kestävän kehityksen kysymykset kiinnostavat  kumpaakin sukupuolta. Ihminen on keksivä eläin ja hän on suunnitellut itselleen kivikaudelta lähtien yhä parempia esineitä ja tarvekaluja. Tutkiva, keksivä työskentely on esinesuunnittelutehtävien hyvä lähtökohta. Useimmille lapsille ja nuorille valokuvaus, videointi ja digitaalisen kuvan käsittely ovat mieluisia välineitä ja tekniikoita.

Leikki oppimisen apuna

Leikissä ja taiteessa on monia yhteisiä tekijöitä. Luovuus, mielikuvitus, keksiminen, kokeilu, muuntelu sekä metaforat ja assosiaatiot ovat ominaista leikille, taiteelle ja viestinnälle. Leikkiin liittyvä vapauden tunne motivoi ja antaa mahdollisuuden liikkua turvallisesti alueella, jossa taidot ja tiedot eivät vielä riitä ilman, että itsetunto joutuu koetteelle. Sen vuoksi leikki voi olla yhdistävä  ja eheyttävä tekijä taidekasvatuksessa. Leikki tasoittaa myös lahjakkuuseroja levittäessään innostavaa ilmapiiriä.

Teksti: Liisa Piironen