Digikuvan käsittelyä

Kun käsitellään tietokoneen kuvaohjelmilla itse otettua kuvaa, päästään käsiksi siihen tapaan, jolla nykyaikana kaikkien näkemiä kuvia voidaan muokata, retusoida, manipuloida tai muuntaa. Jo muutaman Photoshop-ohjelman ominaisuuden avulla voi tutustua kuvan muokkaamisen ideoihin. Oppilaan käsitys siitä, että kone ei tee kuvaa, vaan päätökset ja valinnat tekee aina kuvan takana oleva ihminen, tulee kuvankäsittelyssä selväksi.

Oman kuvan käsittelyn lisäksi voidaan ottaa mukaan myös muita kuvia. Hyvä tapa tutkia ja analysoida muiden tekemiä viestinnän tai taiteen kuvia on poimia niitä internetin kuvahakemistoista (esim. Googlen kuvahaku) ja muokata sitten omien ideoiden pohjalta. Omien kuvien sijoittaminen osaksi taidekuvaa tai taidekuvien yhdisteleminen kollaasiksi antaa mahdollisuuksia tutkia kuvan ominaisuuksia tarkemmin. Muistathan tekijänoikeudet, lisätietoa Kuvastosta.

Tietokoneen taitto-ohjelmien avulla kuvan ja sanan yhdistäminen on innostavaa ja opettaa oppilaille paljon. Kun tekee luokkalehteä tai juhlatiedotetta Pagemakerilla, joutuu jälleen valitsemaan, harkitsemaan ja yhdistelemään luovalla tavalla sekä tekemään esteettisiä ratkaisuja.

Teksti: Sirkka Laitinen