Liikkuvan kuvan riemu

Kuinka elokuva, tv-kuva tai videoelokuva rakennetaan? Kuvaako televisio todellisuutta? Kuinka elävää kuvaa työstetään ja muokataan? Oppilaat oppivat ymmärtämään liikkuvaa kuvaa tarkastelemalla, tulkitsemalla ja analysoimalla ja ennen kaikkea tekemälläitse videoelokuvia. Elävän kuvan opiskelu antaa oppilaalle valmiuksia käsitellä television kuvatulvaa ja välineitä ilmaista itseään liikkuvan kuvan keinoin. Elokuvassa yhdistyvät kuvat, äänet, sanat ja liikkeet. Niinpä videoelokuvan tekemisprosessi soveltuu hyvin eri oppiaineita yhdistäväksi projektiksi.

Kuvataiteen kannalta elokuvan ja videon opiskelussa pääasiaksi nousevat

  • kuvalla kertominen
  • kuvasommittelu
  • kuvan sisältämät viestit.  

Elokuvan ja videon opetuksessa välineen käyttäminen on aina sidoksissa sen sisältämään viestiin. Oppilaat pyrkivät juuri videokuvillaan usein toistamaan televisiossa näkemäänsä, siis väkivaltaa, seksiä ja kaikenlaista viihdettä. Televisiossa nähdystä keskusteleminen onkin hyödyllistä, koska kaikki nähty rakentaa oppilaan kuvaa maailmasta ja elämästä. Elokuvassa kohdataan monia tärkeitä elämän kysymyksiä, hyvää ja pahaa. Opetuksessa tulisi tarjota rakennuspuita myös uusien näkökulmien avautumiseen ja kaavamaisista näkemistavoista luopumiseen. Eettiset kysymykset nousevat tärkeiksi myös videoelokuvia tehdessä. Oppilaiden on opittava punnitsemaan eettisesti kestäviä arvoja myös itse kuvaustilanteissa: salaa kuvaaminen tai kameralla kiusaaminen ja alistaminen ovat yhtä tuomittavia tekoja kuin kiusaaminen yleensäkin.

Teksti: Sirkka Laitinen