Muotoilu

Muotoilulla tarkoitetaan muodonantamista, rakenteen ja materiaalin valintaa käyttöesineille. Sodanjälkeinen Suomi tuli maailmalla tunnetuksi suomalaisesta muotoilustaan. Finnish Design muotoutui silloin käsitteeksi, joka tarkoitti luonnonläheistä ja omaperäistä käyttötaidetta. Tältä pohjalta alkoi vähitellen kehittyä muotoilu, jota voitaisiin luonnehtia kauniiksi arkitavaraksi. Kauneus määriteltiin tarkoituksenmukaisuutena, koristelemattomuutena ja yksinkertaisuutena. Sodanjälkeinen kaupungistuminen, lähiöitten rakentaminen ja muutot pieniin arava-asuntoihin olivat taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Nykyään muotoilun kenttä nähdään laajana. Teollisesta muotoilusta on tullut elinkeinoelämän kilpailuvaltti. Tulevaisuuden älykkäiden tuotteiden muotoileminen yhdistää suunnittelijoita tieteen, taiteen ja teollisuuden alueelta. Hyvää elämää rakentaa  myös sosiaalipoliittinen näkemys. Kaikkien tahojen yhteisenä haasteena on kestävä tulevaisuus.

Teksti ja kuvat: Liisa Piironen