Tehtävä (1.-9. lk)

Esineen tarina

Tavoitteena on oppia tuntemaan esineiden kulttuurihistoriallisia merkityksiä.

Kokoa ja järjestä näyttely omassa ympäristössäsi säilyneistä talonpoikaisista esineistä.  Valitse yksi esineistä ja tutki sitä piirtämällä. Kerro esineen tarina. Mistä se on valmistettu? Mihin tarkoitukseen se on tehty? Löydätkö esineestä mainintaa Esine elää -kirjasta? Tai löydätkö esineestä tarinaa Severi Parkon kirjasta Me esineet?

Kirjallisuutta:

  • Heljä Järnefelt – Seija Linnanmäki – Kirsti Melanko (toim.), 2000. Esine elää. Helsinki: Museovirasto & Opetushallitus.
  • Severi Parko, 1997. Me esineet. Oppilastöiden kertomaa. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.