Tehtävä (1.-4. lk)

Suunnittelijan kekseliäisyydellä ei ole rajoja

Tavoitteena on suunnittelemisen ja muodon antamisen pohdinta käytännön kokemuksen perusteella.

Kansainvälinen muotoilutapahtuma Fantasy Design on usean vuoden ajan haastanut lapsia ja nuoria kehittelemään uusia tuotteita kilpailuissaan. Palkintona tapahtumassa on ollut parhaimpien ideoiden mallikappaleiden valmistaminen yhteistyössä yritysten kanssa.

FANTASY tarkoittaa uusia ideoita, luovuutta, innovaatioita sekä aiempien ratkaisujen miettimistä ja pohtimista, kyseenalaistamistakin. DESIGN on hyvää suunnittelua, tavoitteellista toimintaa, työtä ja keskustelua ryhmässä. Avainsanoja ovat käyttöesine, sarjavalmistettu tuote, suunnitteluprosessi ja käyttötarkoitus.

Tutustu Fantasy Design -verkkosivuihin ja tee oman esineen, tuotteen tai asian suunnitelma sekä pienoismalli. Kirjoita tuotetta esittelevään piirustukseen, mitä arjen elämää helpottavia ominaisuuksia suunnittelemallasi esineellä, asialla tai tuotteella on. Tee näyttely suunnitelmista ja keskustele niistä.

>> Fantasy Design