Nykytaide

Nykytaiteen museon KIASMAn kokoelmat alkavat 1960-luvulta. Nykytaiteeseen kuuluu erilaisia suuntauksia, esimerkiksi  installaatiot, performanssit, happeningit ja käsitetaide. Nykytaiteessa  kommentoidaan usein menneen ajan  tunnettuja taideteoksia ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Nykyään on ”kaikki” sallittua, taiteen rajat hämärtyvät eri tavoin: eri taidemuodot yhdistyvät ja muilta saa lainata vapaasti, kuvat valuvat alas seinää ja huoneen poikki, ulos kadulle, ne elävät ja liikkuvat… Ja joskus ne esittävät jotain. Kaikki kokeilut ovat sallittuja – nyt ei ole tavoitteena kauneuden vaan groteskin, jännittävän, vastenmielisen tavoittelu. Päätavoite on kuitenkin tallella: herättää tunteita, ajatuksia ja tietoisuutta. (Nykytaiteen museon opas)

Nykytaide on usein suuri arvoitus. Tästä on opetuksen kannalta etua: lapset ja aikuiset ovat samalla lähtöviivalla, koska kummallakaan ei ole paljon etukäteistietoa asiasta. Opettaja voi ihmetellä ja pohtia asioita yhdessä oppilaitten kanssa. Lapset suhtautuvat  taiteen nykypäivän kokeiluihin aikuista ennakkoluulottomammin. Se on monin tavoin lähellä lapsen omaa maailmaa.

Luokanopettajaopiskelijoiden ehdotuksia oppilastöiksi teoksen ”Om den röda sparkstöttingen och andra bildmöten” pohjalta. Kirja käsittelee nykytaidetta 1960-luvulta lähtien, ja se perustuu  33 suomenruotsalaisen taiteilijan haastatteluihin. Lisätietoja: Pro Artibus.

Kaikkiin töihin voidaan tavalla tai toisella yhdistää myös sanallinen tulkinta. Lähtökohtana on kuva taideteoksesta. Sitä näytetään koko luokalle ja sitä tulkitaan yhdessä (ks. kuva- ja taideanalyysisuunnitelmaa koskeva kappale). Opettaja valitsee luokka-asteelle ja kullekin  luokalle soveltuvan tehtävän.

Ruotsinkielinen alkuperäisteksti: Acci Forsman | Toimitus suomeksi: Liisa Piironen ja Inari Grönholm
Kirjallisuutta:
Kaija Kaitavuori 1993. Nykytaiteen museon opas. Helsinki: Nykytaiteen museo.
Kaija Kaitavuori 2004. KOPS – Kiasman kiertokoulun opetussuunnitelma. Helsinki: Nykytaiteen museon julkaisuja 91/2004.
Marjatta Levanto 1998: Nykytaide suurin piirtein. Helsinki: Otava.