OPS 2016 kuvataiteen tukimateriaalit

KuvataideTämän kuvataiteen tukimateriaalin tarkoituksena on tukea paikallisen opetussuunnitelman käyttöönottoa ja opetuksen suunnittelua.

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen porrastetusti. Vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 1.8.2016 alkaen. Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa voidaan siirtyä vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 1.8.2019 mennessä.

Suorat linkit kuvataiteen vuosiluokkakokonaisuuksiin ePerusteet -palvelussa

Kuvataide vuosiluokilla 1-2

Kuvataide vuosiluokilla 3-6

Kuvataide vuosiluokilla 7-9

Kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksia ePerusteet-palvelussa

ePerusteet-palveluun on tuotettu materiaalia, jossa kuvataan joitakin kuvataiteen keskeisiä käsitteitä. Avattava yksittäinen sana tai perättäiset sanat ovat alleviivattu katkoviivalla. Käsitteen lyhyen kuvauksen sisältävä tekstilaatikko (tooltip) avataan hiirtä klikkaamalla.

Kooste kaikista kuvataiteen keskeisten käsitteiden avauksista ePerusteet-palvelussa (pdf)