Rafael Wardi


Rafael Wardi: I korridoren (Käytävässä), 1997. Kuva: Jussi Tiainen.

Teoksen kuvaus ja tulkinta: Oppilaille näytetään kuvaa yksinäisestä naisesta. Kun kuvaa on tutkittu hiljaa jonkin aikaa,  opettaja kysyy: ”Onko sinusta koskaan tuntunut tältä? Että olet yksin? Sairas? Miten taiteilija on tuonut nämä seikat kuvassa esille? Mikä merkitys väreillä on? Onko yksinäisyys, sairaus tai vanhuus jonkin väristä?” Tehtävän voi yhdistää äidinkielen opetukseen: oppilaat voivat kirjoittaa itsestään tai läheisestä ihmisestä, joka on kokenut yksinäisyyttä, joutunut kiusatuksi, kokenut sairautta tai on tullut vanhaksi.

Tehtävä: Oppilaat tekevät kuvan jostain yllämainitusta aiheesta.

Tekniikka ja materiaali: öljyliidut, A3-kokoinen paperi. Tutkikaa Wardin käyttämää tekniikkaa.

Tavoite: ekspressiivisen ilmaisun harjoittelu, tunteen ilmaiseminen intensiivisin värein, empatian kokeminen muita ihmisiä kohtaan tai tilaisuus oman surun työstämiseen.

Ruotsinkielinen alkuperäisteksti: Acci Forsman | Toimitus suomeksi: Liisa Piironen ja Inari Grönholm