Taidekuvan tarkastelua, tulkintaa ja itse tekemistä

Taidekuvan tarkastelun tavoitteena on johdattaa oppilaat ymmärtämään kuvien välittämiä tarinoita, niiden asettamia kysymyksiä sekä maailmassa olon ihmettelyä. Taidekuvat innostavat myös omaan taiteelliseen ilmaisuun.

Suositeltavaa on valita joitakin  alla olevia kysymyksiä sekä vain joitakin teoksia tarkastelun kohteeksi. Olennaista on, että oppilas saa itse valita tutkimisen kohteena olevan teoksen olipa kyse uudesta tai vanhasta kuvataiteesta. Luokkatyöskentelyssä taidekirjat, postikortit ja julisteet ovat taiteen tuntemuksen työkaluja.

I Kuvaan tai taideteokseen liittyviä kysymyksiä:

 1. Mikä kuvassa miellyttää, kiinnostaa tai pelottaa? Pidänkö siitä vai en? Miksi?
 2. Sisällön tarkastelu: Mitä näen kuvassa? Mitä kuva esittää?
 3. Mitä kuva tuo minulle mieleen? Onko kuvalla jokin sanoma? Onko siinä symboliikkaa?
 4. Materiaalin tarkastelu: Mitä materiaalia kuvassa on käytetty? Mitä tekniikkaa siinä on käytetty?
 5. Muodon tarkastelu: Mitä kuvallisia elementtejä – muodot, hahmot, värit, viivat, valöörit, valot ja varjot –teoksessa voidaan erottaa?
 6. Millainen on kuvasommittelu? Miten on käytetty kuvallisia elementtejä, esimerkiksi tasapainoa, syvyyttä, liikettä, rytmistä toistoa, kontrasteja ja painotuksia?

II Kysymyksiä taiteilijasta:

 1. Kuka on tehnyt kuvan?  Millaisissa olosuhteissa? Mikä mahtoi olla hänen tarkoituksensa? Keskustellaan taiteilijan persoonallisuudesta ja elämänkohtalosta.

III Kontekstiin liittyviä kysymyksiä (mitä, missä, milloin):

 1. Milloin kuva on tehty? Missä?
 2. Mitä tyylilajia se edustaa? Muistuttaako kuva muita tuon ajan tai aiempia kuvia? Edustaako se omaa aikaamme?
 3. Millaisia ajatuksia  arvelet ihmisillä olleen kuvantekohetkellä? Mitä he tiesivät? Mihin he uskoivat?
 4. Millaisessa yhteiskunnassa kuva syntyi? Millaiset olivat taloudelliset ja sosiaaliset olot? Oliko kuva tilaustyö? Onko kuva saanut toisen tehtävän kuin oli alun perin tarkoitus?
Ruotsinkielinen alkuperäisteksti: Acci Forsman | Toimitus suomeksi: Liisa Piironen ja Inari Grönholm