Opettajan rooli

Kuvataiteen  historian opetuksen ei tarvitse välttämättä tapahtua aikajärjestyksessä vaan opetuksen voi rakentaa myös teemallisesti. Opettajalla ei myöskään tarvitse olla laajaa taidehistorian tuntemusta. Tärkeintä on, että

  • oppilaita kannustetaan ensimmäiseltä luokalta lähtien tekemään havaintoja kuvataiteesta omassa ympäristössään 
  • oppilas kiinnostuu taiteesta ja saa henkilökohtaisen kosketuksen taiteen maailmaan
  • oppilas ymmärtää, että taide toimii myös tiedon lähteenä.

Minkälaista tietoa kuvataide voi välittää?

Norjalainen Britt Paulsen on määritellyt kuvataiteen tiedonvälitysmahdollisuudet seuraavasti:

  1. Kuvat voivat välittää kulttuurihistoriallista tietoa eli mitä kuva kertoo omasta ajastaan.
  2. Kuvat voivat välittää tietoa työskentelymenetelmistä eli miten kuvia tehdään – kuvien tarkastelu, analysointi ja tulkinta.
  3. Kuvat voivat lisätä itsetuntemusta eli mitä opin itsestäni kuvia katselemalla.

Taidekuvien käyttö opetuksessa

Kun oppilaat tekevät kuvia luokassa esillä olevien taidekuvien pohjalta, he oppivat arvostamaan taitavien kuvantekijöiden tuotoksia – ja oppivat niistä. Mutta toisin kuin sata vuotta sitten, tarkoitus ei ole pelkästään kopioida vaikka sekin voi joskus tulla kysymykseen. Pyrkimyksenä on mallikuvaa apuna käyttäen, kokeilun ja tekniikan harjoittelun myötä saada oppilaat innostumaan erilaisista aiheista.

Lähtökohtana voi olla  myös mikä tahansa virike. Nykytaide sopii käytettäväksi alaluokilla aivan yhtä hyvin kuin perinteinen esittävä taide. Tiedot taiteilijasta elävöittävät opetusta. Tärkeintä on, että luokan ja koulun käyttöön kerätään hyvä ja kattava kuva-arkisto. Koululla on oltava luokkaopetukseen soveltuvia kuvia, kuten dioja, piirtoheitinkalvoja, kirjoja, lehtiä, sarjakuvalehtiä, postikortteja sekä tietokone Internet-hakuja varten. Oppilaiden taiteentuntemus muodostuu pääasiassa siitä, että taidekuvia käytetään eri tavoin työskentelyn pohjana niin omia kuin ryhmätöitä tehtäessä, mutta myös luentojen, museokäyntien, ateljeevierailujen sekä Internetin selailun avulla. Vuoden 2004 kuvataideluokan varusteluoppaassa edellytetään, että luokassa on multimediakeskus.

Ruotsinkielinen alkuperäisteksti: Acci Forsman | Toimitus suomeksi: Liisa Piironen ja Inari Grönholm