Väri

Värivalinnoilla on keskeinen asema kuvailmaisussa. Värit ilmaisevat kuvissa usein tunnelmaa. Esimerkiksi kylmien tai lämpimien ja puhtaiden tai murrettujen värien välillä on suuri ero. Pää- ja välivärit voivat olla kylmiä tai lämpimiä, puhtaita tai murrettuja. Puhdas väri sekoitetaan korkeintaan kahdesta pääväristä.

Värien vaikutusta ja psykologista merkitystä on tutkittu, ja on todettu, että ihmiset saattavat kokea värit eri tavalla. Värien merkitys eri kulttuureissa poikkeaa toisistaan huomattavasti.

Keskeisiä käsitteitä

  • päävärit
  • välivärit – puhtaat ja murretut välivärit
  • murretut värit
  • lämpimät ja kylmät värit
  • vastavärit
  • valöörit
  • väriperspektiivi

        

Ruotsinkielinen alkuperäisteksti: Acci Forsman | Toimitus suomeksi: Liisa Piironen ja Inari Grönholm | Kuvat: Espoon kuvataidekoulu ja Acci Forsman