Tekijänoikeudet

Creative Commons suomi
Creative Commons lisenssit tarjoavat laajan valikoiman suojaa ja vapautta tekijänoikeuteen. Perinteinen kaikki oikeudet pidätetään on muutettu muotoon jotkut oikeudet pidätetään. Creative Commons on ei-kaupallinen hanke ja sekä Suomen että kansainvälisen Creative Commonsin www-sivuston palvelut ovat ilmaisia.
Creative Commons lisenssillä teoksen julkaiseminen ei tarkoita tekijänoikeuksista luopumista. Se tarkoittaa osan oikeuksista tarjoamista kenelle tahansa teoksen käyttäjälle, mutta vain tietyillä, tekijän määrittelemillä ehdoilla.
Lisenssejä on suomennettu ja sovitettu Suomen lainsäädäntöön tällä hetkellä yksitoista kappaletta. Sinulle sopivan yhdistelmän erilaisia ehtoja löydät helpoiten käyttämällä lisenssivalitsinta. Creative Commons -lisenssit ja lisenssivalitsin sijaitsevat kansainvälisen Creative Commonsin palvelimilla. Sopivan lisenssin valinnan jälkeen sivu generoi valmiin HTML-koodin jolla lisenssi esitellään teoksen yhteydessä. CC lisensoitua materiaalia voit etsiä tällä hetkellä kahdella eri hakukoneella:

KOPIRAITTI - reitti tekijänoikeuteen
Opas keskittyy kouluopetukseen liittyviin tekijänoikeuksiin, ja sieltä löytyy vastaus myös moniin muihin tekijänoikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Erittäin selkeästi ja havainnollisesti koottu esitys erilaisista tilanteista ja tiloista joissa käyttöoikeuksia tulee tarkastella. Tarkastelukulmina ovat mm. koti, luokkahuone, kirjasto, opettajainhuone ja juhlasali. Sivut ovat Kopioston ja opetusministeriön tuottamat.

Piraattitehdas
Helposti lähestyttävällä sarjakuvamaisella käyttöliittymällä varustettu piraattitehdas on selkeä ja käytännönläheinen esitys tekijänoikeuksista ja piratismista. Aineisto on suunnattu erityisesti peruskoulun yläasteelle. Piraattitehdas on osa tekijänoikeuden oppimateriaali-aineistoa, joka on tuotettu yhteistyössä opetusministeriön, Opetushallituksen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sekä Luovan työn tekijät ja yrittäjät (LYHTY) kesken.

Tietoturvakoulu
Tietoturvakoulu on tehty tietoturvaopetuksen tueksi kaikille peruskoululaisille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen.