Kerhotoiminta

Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää.

Kerhotoiminnan elvyttämisellä pyritään siihen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen, esimerkiksi liikunnalliseen, kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen. Kehittämistoiminnan aikana koulun kerhotoiminta pyritään vakiinnuttamaan osaksi perusopetusta.

Lisätietoja antaa: erityisasiantuntija Riitta Rajala, puh. 040 348 7745 Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi(at)oph.fi.

--------------------------------------------------------------------------------

Liikuntakerhojen kehittämiseen Koululiikuntaliiton tukimateriaaleja

Koululiikuntaliitto tuottaa liikuntakerhomateriaalia, joka liittyy Opetushallituksen Koulun kerhotoiminnan kehittämisohjelmaan. Liikuntakerhovihkoissa otetaan lähtökohtaisesti huomioon kasvatusnäkökulma, toimintakeskeisyys ja itseohjautuvuus. Liikuntakerhojen yksi tärkeimmistä tavoitteista on tarjota lapsille mahdollisimman monipuolisia liikuntaelämyksiä. Hyvin suunniteltu moniliikuntakerho eli kerho, joka sisältää monipuolista liikunnallista tekemistä, tarjoaa liikuntakipinän ennen kaikkea niille, jotka eivät ole vielä omaa liikuntainnostustaan löytäneet.

Liikuntakerhomateriaalien tavoitteena on tukea kerhonohjaajia kerhotyössä erilaisten liikunnallisten harjoitteiden ja tehtävien avulla. Materiaalit tarjoavat virikkeitä elämysliikuntaan, luontoliikuntaan, suunnistukseen, liikunnallisiin perustaitoihin, leikkeihin ja palloiluun. Vihkojen harjoitteita voi käyttää yksittäin tai yhdistelemällä, jolloin saadaan valmis kerhotunti.

Lisätietoja