Leikit ja kisat

Seuraa johtajaa

Ryhmän jako:

Yksi ohjaa, muut toimivat ohjeiden mukaan.

Tehtäväroolit:

Tehtäväroolit: Ohjaaja ja seuraajat

Apuvälineet:

Suuntaviitta, värilliset paperit

Alue:

Merkitty luistelualue

Opettajan tehtävä:

Opettaja ohjeistaa ja vaihtaa ohjaajaa.

Leikin kulku:

Seuraa johtajaa. Aluksi valitaan johtaja, jota muut matkivat. Kaikki voivat olla jonossa, tai sitten johtaja on ryhmän edessä ja ryhmä tekee kaiken peilikuvana. Jos ryhmässä on isoja tasoeroja, kannattaa muodostaa monta ryhmää.

Leikin loppu:

Leikki loppuu opettajan merkistä.

Variaatiot:

Liikennepoliisi. Luistellaan vapaasti. Liikennepoliisi näyttää kaarroksen suunnan tai pysähtymismerkin. Tämän voi tehdä myös pelivälineiden kanssa.

Muodosta rinki 

Ryhmän jako:

Aluksi jokainen toimii yksin, ja myöhemmin ollaan ryhmissä.

Tehtäväroolit:

Kaikilla on sama tehtävä.

Apuvälineet:

Pilli tai jokin muu merkinantoväline.

Opettajan tehtävä:

Opettaja ohjeistaa ja antaa sovitut merkit.

Leikin kulku:

Muodosta rinki. Oppilaat luistelevat vapaasti rajatulla alueella. Merkin saatuaan he pyrkivät muodostamaan mahdollisimman nopeasti kolmen oppilaan ringin.

Leikin loppu:

Opettaja ilmoittaa, milloin leikki päättyy.

Variaatiot:

Perheet. Oppilaat luistelevat vapaasti. Kun ohjaaja sanoo esimerkiksi ”Äiti, isä ja kaksi lasta”, ne, jotka nopeimmin muodostavat halutunlaisen perheen, voittavat.
Aja junalla. Yksi tai useampi oppilas on veturi ja loput ovat vaunuja. Ensin luistellaan vapaasti. Veturi kerää irtonaiset vaunut, ja vaunut pysyvät yhdessä pitämällä toisiaan kädestä kiinni.

 Sukkulaviesti

Ryhmän jako:

Oppilaat ovat neljän hengen ryhmissä.

Tehtäväroolit:

Kaikilla on sama tehtävä.

Apuvälineet:

Ei mitään, variaatioissa mailat ja pelivälineet

Opettajan tehtävä:

Opettaja ohjeistaa ja käynnistää leikin sekä kirjaa tulokset.

Leikin kulku:

Sukkulaviesti. Luisteluosat kuljetaan sovituilla tavoilla (eteenpäin luistellen, takaperin luistellen, tehden käännöksiä matkan aikana). Seuraava viestinviejä saa lähteä liikkeelle käsikosketuksesta.

Leikin loppu:

Leikki loppuu, kun viimeinen viestinviejä on tullut paikalleen.

Variaatiot:

Sukkulaviesti pelivälineiden kanssa. Seuraava viestinviejä lähtee liikkeelle saatuaan syötön sovitulta alueelta.
Liukukisa. Etenemistavan voi valita vapaasti, esim. kyykkyliuku kahdella jalalla tai kukkoliuku yhdellä jalalla seisten. Katsotaan, mikä ryhmä pääsee pisimmälle yhdellä potkulla. Ryhmän suoritukset lasketaan yhteen. Isolla alueella seuraava voi jatkaa siitä, mihin edellinen pysähtyi.
Pysähdysviesti. Ryhmien ensimmäiset luistelevat kartiolle ja pysähtyvät, luistelevat takaisin ja pysähtyvät jonon seuraavan luo.  Seuraava lähtee liikkeelle käsikosketuksesta. Saman voi tehdä myös pelivälineiden kanssa

Pallokisa

Ryhmän jako:

Oppilaat jaetaan kahteen tai neljään ryhmään (kahdella alueella).

Tehtäväroolit:

Pallolliset ja pallottomat pelaajat

Apuvälineet:

Pallo, kartiot alueen merkitsemistä varten

Alue:

30 m x 30 m

Opettajan tehtävä:

Opettaja kertoo pelin säännöt ja tarkkailee leikin kulkua.

Leikin kulku:

Pallokisa. Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään, joista toiselle annetaan pallo. Tämä ryhmä yrittää pitää palloa hallussaan syöttelemällä sitä ryhmän sisällä. Toinen ryhmä pyrkii saamaan pallon itselleen katkaisemalla syötön. Kun se onnistuu, tehtävät vaihtuvat. Kolmesta peräkkäisestä omalle joukkueelle menneestä syötöstä saa yhden pisteen.

Leikin loppu:

Opettaja päättää leikin määräajassa.

Variaatiot:

Pidä väline. Jokaisella oppilaalla on peliväline, jota hän kuljettaa vapaasti isolla alueella. Aluetta rajataan pienemmäksi, jolloin oppilaiden on seurattava muiden liikkumista ja hallittava pelivälinettään tarkemmin. Leikkiä voidaan vaikeuttaa lisäämällä siihen yksi tai useampi ryöstäjä, jonka tehtävänä on siepata pelivälineitä itselleen. Pelivälineetön pelaaja on aina ryöstäjä.