Luistelu

Ankkakävely ja liuku

Ryhmän jako:

Oppilaat ovat rivissä tai 2–4 oppilaan ryhmissä.

Tehtäväroolit:

Kaikilla on samat tehtävät.

Apuväline:

Ei mitään

Alue:

Vapaa luistelualue

Opettajan tehtävä:

Opettaja ohjeistaa, käynnistää ja päättää harjoituksen.

Leikin kulku:

Ankkakävely ja liuku. Otetaan muutama kävelyaskel ja liu’utaan vähän matkaa niin, että varpaat osoittavat suoraan eteenpäin. Liukuja voi tehdä eri tasoissa, esim. ylätasossa puuliuku ja alatasossa pikkuautoliuku.

Leikin loppu:

Opettaja ilmoittaa, milloin leikki päättyy.

Variaatiot:

Lihapulla. Potkaistaan muutamia kertoja eteenpäin, liu’utaan eteenpäin ja laskeudutaan istuvaan asentoon.
Piparkakut. Aluksi seisotaan kantapäät yhdessä. Liu’utaan polvista joustaen haara-asentoon ja palataan sieltä varpaat sisäänpäin käännettynä takaisin alkuasentoon.
Makkarat. Aloitusasennossa luistimet ovat L-kirjaimen muodossa: kantapäät yhdessä. Liikerata on sama kuin piparkakuissa, mutta jalat tekevät liikkeen vuorotellen. Liikettä tekevä jalka ojentuu, ja tukijalka joustaa polvesta. Luistin liukuu etuviistoon varpaat edellä ja palaa tukijalan viereen, jolloin tukijalkana ollut jalka aloittaa liikkeen.
Potkulauta. Potkulautaliikettä voidaan tehdä alkeissirklausharjoituksena. Luistellaan ympyrää. Sisempi jalka liukuu ja joustaa polvesta. Ulompi jalka potkaisee vauhtia koko terällä takaviistoon ja palaa liukuvan jalan viereen. Potkulautaharjoituksessa voidaan liikkua myös suoraan eteen- tai taaksepäin.
Poimi omena. Ensin seisotaan paikallaan, nostetaan kädet ylös ja poimitaan omena puusta ja sen jälkeen maasta. Seuraavaksi sama tehdään luistellen ja liukuen kahdella tai yhdellä jalalla.
Kaatuminen. Ensin ollaan paikallaan kyykkyasennossa ja laskeudutaan siitä pepulle ja painetaan leuka rintaan. Sitten liikkeessä tehdään pikkuautoliuku, laskeudutaan pepulle ja suojataan päätä painamalla leuka rintaan. Kaatumisen jälkeen noustaan ylös: Käännytään vatsalleen, noustaan konttausasentoon ja laitetaan kädet ja toinen luistin jäähän. Kohottaudutaan kyykkyasentoon ja noustaan ylös.

Liikennevalot

Ryhmän jako:

Oppilaat ovat rivissä.

Tehtäväroolit:

Kaikilla on samat tehtävät.

Apuvälineet:

Värilliset paperit

Alue:

Merkitty alue

Opettajan tehtävä:

Opettaja ohjeistaa, käynnistää ja päättää leikin.

Leikin kulku:

Liikennevalot. Opettaja näyttää värillisellä paperilla punaista tai vihreää, ja oppilaat luistelevat sen mukaan vapaasti sovittuun kiertosuuntaan tai pysäyttävät vauhdin.

Leikin loppu:

Opettaja päättää leikin.

Variaatiot:

Esineiden haku ja vienti kolmen ryhmissä. Ryhmän ensimmäinen vie esineen sovittuun paikkaan, pysäyttää vauhdin, luistelee oman ryhmänsä seuraavan oppilaan luo ja pysäyttää vauhdin. Käsikosketuksen jälkeen seuraava oppilas lähtee liikkeelle.
Ympyrän kierto. Kartioista tehdään ympyrä, ja jokaisen kartion kohdalla pysähdytään eri tavalla (puoliaura, kokoaura, sivuttaisjarrutus).

Luisteluharjoitus

Ryhmän jako:

Oppilaat ovat 2–4 hengen ryhmissä.

Tehtäväroolit:

Kaikilla on samat tehtävät.

Apuvälineet:

Kartiot, mailat

Alue:

Merkitty alue

Opettajan tehtävä:

Opettaja ohjeistaa ja käynnistää harjoituksen, antaa ohjeita ja päättää harjoituksen.

Harjoituksen kulku:

Luisteluharjoituksia. Luistellaan eteenpäin. Ensimmäisen kartion kohdalla liu’utaan, toisen kartion kohdalla käännytään luistelemaan takaperin ja kolmannen kartion kohdalla pysähdytään terävästi ja kiihdytetään jälleen liikkeelle. Pitkillä suorilla luistellaan vuorotellen etuperin ja takaperin.

Lopetus:

Harjoitus loppuu opettajan merkistä.

Variaatiot:

Tasapainoharjoituksia. Astutaan, liu’utaan tai hypätään mailojen tai viivojen yli; liu’utaan yhdellä jalalla.
Kahdeksikkoluistelua. Luistellaan kahdeksikkoa eteenpäin ja pitkä sivu tullaan takaperin.
Tekniikkarata. Eri harjoituksia yhdistetään isoksi tekniikkaradaksi (suora luistelu, sirklaus, kaarreluistelu, pysähtyminen, takaperin luistelu).