Luokat 7–9

Yläluokkien jääliikunnassa pyritään vastaamaan murrosikäisen tarpeeseen tehdä ns. oikeita juttuja.

Erilaiset kokeilut ja leikit voivat olla ristiriidassa nuoren haluun irrottautua lapsuudesta ja siirtyä aikuisuuteen. On kuitenkin muistettava, että harjaantumattomille leikit ja kisat ovat murrosiässäkin erittäin toiminnallisia ja turvallisia tapoja opettaa jääliikuntaa.

Kasvun, kehittymisen ja harjaantuneisuuden erot voivat olla tässä ikävaiheessa suuriakin, joten opettajalle tuo haasteita mm. oppilaille sopivien tuntisisältöjen valitseminen.

Luokilla 7–9 on opetuksessa tarjolla mahdollisuuksia mm. leikeistä ja kisoista esimerkiksi retkiluisteluun, höntsykiekkoon tai taito- ja muodostelmaluisteluun.