Tuntimalli 1

Kuljettaminen ja pysäyttäminen

Alkuleikki: VÄRIMAA–leikki 15 min

Välineet: Erivärisiä merkkikartioita ja palloja (kartioiden tilalla voi käyttää myös liivejä ja puoluenauhoja tai vaikka kiviä, käpyjä, tennispalloja, hernepusseja jne.).

Toteutus: Maahan levitetään kartiot niin, etteivät samanväriset ole aivan vierekkäin ja että kartioiden välissä mahtuu sujuvasti kuljettamaan palloa ja liikkumaan. Oppilaat kuljettavat värien rajaamalla alueella vapaasti palloa eri tavoin (esim.vain jalan ulko- tai sisäterällä, jalkapohjalla, vain toista jalkaa käyttäen, käsin kierittäen) tai liikkuvat pallon kanssa tai ilman opettajan ilmoittamin tavoin (esim.pallo polvien välissä, palloa käsin maahan ponnauttaen, kinkaten pallo selän takana jne.). Opettaja viheltää pilliin ja kertoo, mille värille tai esineelle kunkin oppilaan on mahdollisimman nopeasti edettävä. Lisäksi opettaja voi huutaa numeron, jolloin kyseiselle värille tai esineelle saa mennä numeron mukainen määrä oppilaita (”punainen kolme” = kolme oppilasta punaisen kartion vieressä). Muista vaihdella kuljetus- tai liikkumistapaa useasti.

Vinkki: Jos palloja ei riitä kaikille, voi osa liikkua ilman palloa. Tällöin palloja voidaan vaihdella vaikkapa pareittain aina uusien ohjeiden kohdalla.

Taito-osuus: KULJETTAMINEN ja PYSÄYTYS 10 min

Välineet: Palloja kaikille tai pareittain

Toteutus: Levittäydytään kentälle riviin. Kaikki lähtevät kuljettamaan samanaikaisesti palloaan eteenpäin. Opettajan suorittamasta vihellyksestä tai muusta merkistä kaikki pysäyttävät pallonsa ja istahtavat sen päälle. Uudesta merkistä lähdetään jälleen liikkeelle. Aluksi pysäyttäminen voi tapahtua käsin, sitten jaloin, mutta jokaisen omalla tavalla. Istumisen sijaan voidaan myös laittaa jalkapohja pallon päälle.

Vinkki: Pareittain tehtäessä oppilaat kuljettavat palloa vuoron perään aina merkistä merkkiin, jolloin kenenkään ei tarvitse odotella vuoroaan liian kauan. Oppilaat voivat myös kuljettaa palloa vapaasti ympäri kenttäaluetta.

Maalintekotuokio: KULJETUS-OHITUS-LAUKAUS 15 min

Välineet: Palloja, maalit, kartiot (kartioiden tilalla voi käyttää myös  liivejä ja puoluenauhoja tai vaikka kiviä, käpyjä, tennispalloja, hernepusseja jne.)

Toteutus: Jaa ryhmä esim.kahteen osaan, jottei jonotusta tule liikaa. Maalit voi rakentaa kartioista. Aseta oppilaat pallojen kanssa jonoon kasvot maalia kohti, noin 20–25 metrin päähän maalista. Jonon eteen noin 10 metrin päähän menee seisomaan yksi oppilaista "liikennepoliisiksi". Jonon ensimmäinen lähtee kuljettamaan jaloin palloa tätä oppilasta kohti, jolloin "liikennepoliisi" nostaa kätensä joko oikealle tai vasemmalle puolelle merkiksi siitä, kummalta puolelta palloa kuljettava oppilas hänet ohittaa. Hieman ohituksen jälkeen oppilas suorittaa laukauksen kohti maalia, hakee pallon ja palaa jonoonsa takaisin. Anna yhden oppilaan toimia liikennepoliisina aina muutama kokonainen kierros ennen vaihtoa.

Vinkki: Käsimerkin voi alun harjoittelun jälkeen sopia tarkoittavan myös peilikuvaa, jolloin vasemman käden noustessa onkin ohitettava oikealta ja päinvastoin.