Tuntimalli 4

Kuljettaminen ja pysäyttäminen

Alkuleikki: KAUPPA-KOULU-KENTTÄ (VRT. MAA-MERI-LAIVA) 10 min

Välineet: Kartiot, pallot

Toteutus: Piirrä kenttään kolme suoraa noin 20 metrin mittaista viivaa 10 metrin päähän toisistaan ja merkitse ne eri väreillä (kartioilla, liiveillä tms.), jotta oppilaat erottavat ne helpommin. Jokaisella oppilaalla saisi mielellään olla oma pallo. Tällöin kaikki saavat osallistua kuljettamalla palloa. Vaihtoehtoisesti pelataan pareittain, jolloin toinen seuraa juosten palloa kuljettavaa paria ja palloa vaihdetaan aina ohjeiden välissä. Oppilaat seisovat pallojen kanssa keskimmäisellä viivalla jonossa viivan suuntaisesti. Tämä viiva tarkoittaa kauppaa. Vieressä olevat viivat ovat koulu ja kenttä. Opettajan huutaessa "kenttä!" oppilaat lähtevät juosten kuljettamaan palloa kenttää tarkoittavalle viivalle ja pysäyttävät sen jalallaan siihen. Nyt opettaja voi huudahtaa joko "kauppa" taikka "koulu", jolloin oppilaat jälleen liikkuvat palloineen uudelle paikalle.

Vinkki: Opettaja voi myös käyttää ”hämääviä” huutoja (ko-ti, ka-lenteri, ke-vyt jne.) tai muita ”ärsykkeitä” merkkeinä kuten eri värien näyttäminen.

Maalintekotuokio: KULJETUS-PYSÄYTYS-KÄÄNNÖS-MAALINTEKO 10 min

Välineet: Kartiot, maalit, pallot

Suurempi kuva (pdf)

Toteutus: Kahteen maaliin. Tee kartioista siksak-tyyppinen rata niin, että kartiot muodostavat W –kirjaimen maalista katsottuna noin 20–25 metrin päähän. Pidä huoli, että kartiot ovat riittävän etäällä toisistaan, jotteivat oppilaat törmää keskenään kääntyessään ja vaihtaessaan kuljetussuuntaa. Jono asettuu kasvot maalia kohti jompaankumpaan kartiomuodostelman päätyyn, josta ensimmäinen lähtee kuljettamaan palloa kohti toista kartiota. Hieman ennen sitä oppilas pysäyttää pallon jalkapohjalla tai jalan sisäterällä/sisäosalla, kääntyy ja suuntaa kuljetuksensa kohti kolmatta kartiota. Tässä vaiheessa jonossa toisena oleva aloittaa oman suorituksensa. Näin edetään aina viimeiselle kartiolle asti, minkä jälkeen kuljetetaan hieman lähemmäksi maalia ja pyritään potkaisemaan pallo maaliin.

Taito-osuus: KULJETUS-KÄÄNNÖSTESTI 5–10 min

Välineet: Kartiot, pallot

Toteutus: ”Testataan” oppilaiden kuljetus- ja kääntymistaitoja yksinkertaisella radalla. Toimitaan pareittain, jolloin toinen tekee ja toinen laskee. Suorituksessa palloa kuljetetaan kahden kartion ympäri kahden minuutin ajan pyrkien kiertämään mahdollisimman monta kierrosta ko. ajassa. Yksi kierros täyttyy aina lähtöpaikan ohituksen jälkeen.

Vinkki: Tarvittaessa saman voi tehdä myös toiseen suuntaan taikka niin, että yhden minuutin kohdalla viheltää pilliin suunnanmuutoksen merkiksi! 

Pelihetki: PELIÄ NELJÄÄN MAALIIN  5v5 / 6v6 10–15 min

Välineet: Kartiot, pallot, liivit

Toteutus: Muodostetaan pelikenttä, jossa on neljä kartioista tehtyä maalia niin, että kaksi on aina rinnakkain noin 10–15 metrin päässä toisistaan. Molemmilla pelaavilla joukkueilla on kaksi maalia puolustettavanaan. Maalin saa tehdä kumpaan maaliin tahansa.