Tuntimalli 1

Kuljettaminen ja laukaiseminen

Alkuleikki: PEILI – palloa kuljettaen 10 min

Välineet: Pallot

Toteutus: Vanhan ajan peili–leikkiä pallojen kanssa. Yksi oppilaista ryhtyy ”peiliksi”, jota muut leikkijät pyrkivät koskettamaan. Heidän tulee kuitenkin koskettaakseen peiliä kyetä liikkumaan pallon kanssa koko 30–40 metrin matka ilman, että peilinä toimiva oppilas näkee heidän liikkuvan. Peili seisoo siis selin muihin nähden ja kääntyy sopivin väliajoin katsomaan, mitä hänen selkänsä takana tapahtuu. Nähdessään varmasti jonkun leikkijöistä liikkuvan hänen tulee sanoa kyseisen oppilaan nimi, jolloin tämä joko palaa lähtöpaikalle taikka sitten ennalta sovitun matkan taaksepäin.Tämän jälkeen oppilas pääsee taas takaisin leikkiin mukaan. Se, joka ehtii ensimmäisenä koskettaa peiliä, pääsee peiliksi peilin paikalle.

Vinkki: Myös pallon on oltava pysähdyksissä peilin kääntyessä. Vaihtoehtoisesti voidaan sopia, että ainoastaan pallon liikkumisen nähdessään peili huutaa leikkijän nimen.

Maalintekotuokio: KULJETTAMINEN JA LAUKAISEMINEN 15 min

Välineet: Kartiot, maalit, pallot

Toteutus: Kaksiosainen harjoitus, jossa ensin treenataan ja sitten kisaillaan. Tehdään kahteen tai useampaan maaliin. Oppilaat asettuvat noin 40 metrin päähän maalista jonoon. Tuon jonon ja maalin väliin sijoitetaan yksi kartio. Jonon ensimmäinen lähtee kuljettamaan kartiota kohti, kiertää tämän kertaalleen ympäri (=täyskierros) ja jatka kuljettamista kohti maalia. Noin 15 metrin päähän maalista on merkattu laukaisualue (esim.viiva tai rajattu alue), josta oppilas potkaisee pallon kohti maalia. Seuraava lähtee liikkeelle silloin, kun edellinen on kiertänyt kokonaan keskivaiheilla olevan kartion. Lopuksi tehdään sama jonojen välisenä kilpailuna, jolloin opettajan merkistä kaikkien jonojen ensimmäiset lähtevät liikkeelle yhtäaikaa. Keskivaiheilla taas pyörähdys ja sitten maalintekoon. Se joukkue, joka tekee ensimmäisenä maalin kustakin ”erästä”, saa itselleen yhden pisteen.

Vinkki: Mahdollista jonotusaikaa voi pienentää myös tekemällä kartioista tai liiveistä oppilaille ns.pujotteluradan, joka heidän tulee kuljettaen suorittaa aina palatessaan takaisin jonoon.

Pelihetki: PIENPELIT  (4v4, 5v5) 20 min

Välineet: Kartiot, maalit, pallot, liivit

Toteutus: Sovi aluksi sääntö, jossa kielletään syöttäminen. Jokaisen on siis yritettävä kuljettaa palloa yksin sen saatuaan. Vaihda sitten pelimuoto normaaliksi ja anna mahdollisuus myös pallon syöttämiseen. Tarkoituksena olisi huomata, että kyseessä on joukkuepeli, jossa palloa voi tilanteen mukaan kuljettaa mutta jossa pääosin sitä kuitenkin kannattaa toimittaa eteenpäin syöttelemällä.

Vinkki: Tutustu pienpelien etuihin.