Säännöt

Seuraavassa on lyhennelmä koripallon virallisista säännöistä. Kouluopetuksessa sääntöjä kannattaa toteuttaa soveltaen. Sääntöjen osaaminen ei ole onnistuneen oppitunnin edellytys.

Koripallopeli
Rikkomukset
Virheet