Välineet

Pallot

Koripallotunnin voi toteuttaa yhdellä tai useammalla pallolla. Pallon koolla ja materiaalilla ei ole varsinaisesti merkitystä, sillä esimerkiksi lentopallot käyvät mainiosti. Kuitenkin mitä useampi pallo on käytettävissä, sitä mielekkäämmän tunnin pystyy järjestämään.

Kilpailutoiminnassa mikro- ja mini-ikäiset (alle 12-vuotiaat) pelaavat ns. minipallolla (koko 5). C-ikäiset (12–14-vuotiaat) sekä naiset pelaavat ns. C-pallolla (koko 6). A- ja B-pojat (yli 14-vuotiaat) sekä miehet pelaavat isolla pallolla (koko 7).
Koululiikuntaan suosittelemme minipallon käyttöä ala-asteella ja C-pallon käyttöä yläasteella. Ala-asteella on hyvä hyödyntää myös muita oppimista helpottavia vaihtoehtoja, kuten lentopalloa tai muita koripalloa pehmeämmästä materiaalista tehtyjä palloja.

Korit

Korin tekeminen on koripallon perusidea. Mitä useampi kori, sitä pienempiin ryhmiin oppilaat voidaan jakaa. Tämä taas lisää vaihtoehtoja mielekkäiden harjoitteiden toteuttamiseen.

Kilpailutoiminnassa mikro- ja mini-ikäiset (alle 12-vuotiaat) pelaavat koreihin, joiden korkeus on 260 cm lattiasta. Sitä vanhemmat pelaavat koreihin, joiden korkeus on 305 cm lattiasta. Korien on siis hyvä olla säädeltäviä.

Koululiikuntaan suosittelemme matalia koreja 1.–6.-luokkalaisille ja korkeampia koreja yläluokista alkaen. Alimmilla luokilla korien korkeutta voi jopa mahdollisuuksien mukaan laskea alemmaksikin. Alimpien luokkien opetuksen helpottamiseksi korit voivat olla eri korkeuksilla ja erikokoisia – vain mielikuvitus on rajana.

Pumppu

Vaikka pallon koolla ja materiaalilla ei ole varsinaista merkitystä, niin pallossa on oltava riittävästi ilmaa. Tyhjä pallo ei pompi, joten harjoittelu vaikeutuu. Jokaisen ohjaajan perusvarusteisiin kuuluu pieni, helposti mukana kulkeva pallopumppu.

Pilli

Pallojen pomputtaminen aiheuttaa melua, joten huomion herättäjänä pilli on erinomainen työväline opettajalle.

Kartiot

Harjoitteiden ja alueiden rajaamisessa kartiot ovat hyviä apuvälineitä. Sopiva määrä on 4–16 kartiota. Kartion koolla ei ole väliä.

Liivit tai nauhat

Pelien ja leikkien toteuttamisessa liivit ja nauhat ovat tehokkaita apuvälineitä. Niitä tarvitaan varsinkin joukkuejakoja varten. Liivejä tai nauhoja on hyvä olla useita värejä, kuitenkin vähintään 5 kpl kutakin.