Kuntosalityöskentely

Kuntosalityöskentelyn sivujen materiaalit on tuotettu yhteistyössä Suomen Kuntoliikuntaliiton kanssa.

Kuntoliikunta on fyysistä toimintaa, jonka ensisijainen tavoite on parantaa ja ylläpitää fyysistä toimintakykyä, kuten kestävyyttä, voimaa, nopeutta ja liikkumistaitoja. Samalla kuntoliikunta vaikuttaa terveyttä edistävästi ja sitä voidaan pitää myös terveysliikuntana, koska se edistää tuki- ja liikuntaelimistön, sydämen, verenkierto- ja hengityselimistön terveyttä.

Terveys- ja kuntoliikunnan merkittävyyttä lisää, jos se on tehokasta, turvallista ja toteuttamiskelpoista kenelle tahansa. Jotta näin olisi, on arvioitava liikuntaa aloittavan lähtötilanne. Tärkeitä tekijöitä ovat tällöin aiempi liikuntakokemus, välitön terveydentila (ei akuutteja sairauksia) sekä kroonisten sairauksien, ylipainon, tupakoinnin ja perinnöllisten riskien tai alttiuksien huomioiminen.

Kuntosaliharjoittelu on suosittu kunto- ja terveysliikunnan muoto. Sen tarkoituksenmukainen ja turvallinen toteuttaminen vaatii varsinkin aloitusvaiheessa ohjausta ja perehtymistä. Yksi koulu- ja oppilaitosliikunnan lihaskuntoharjoittelun päätehtävistä on opettaa oikeat tekniikat ja ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat.

Voimaharjoittelun voi aloittaa jo hyvin nuorena, mutta ennen murrosikää se tulisi toteuttaa pääasiassa lihashallintaa ja lihaskuntoa kehittävien harjoitteiden avulla. Lihasmassan lisäämiseen tähtäävä voima- ja kuntosaliharjoittelu on ajankohtaista vasta kasvupyrähdyksen jälkeen. Kuntosalityöskentelyn materiaaleja suositellaankin käytettäväksi erityisesti toisen asteen (lukiokoulutus ja ammatillinen peruskoulutus) liikunnanopetuksen yhteydessä.

Tässä osioissa

Lihaskuntoharjoittelun tavoitteet ja taustat
Elimistön kuormittamisen periaatteet
Lihaskuntoharjoittelun keskeiset käsitteet
Lihaskuntoharjoittelun menetelmät
Kuntosaliharjoittelun ohjaaminen
Kuntosalikäyttäjän muistilista asiakkaalle
Harjoitusliikkeiden valinta
Lihaskuntoharjoittelun ohjelmointi

Lisätietoa

Kuntosaliharjoittelun perusteita (pdf) on Suomen Kuntoliikuntaliiton valmistama kuntosalityöskentelyn starttikurssi.

Lisätietoja Suomen Kuntoliikuntaliitosta ja esimerkiksi FISAF -kuntosaliohjaajakoulutuksesta saat osoitteesta www.kunto.fi → kuntosaliohjaajakoulutus.