Kuntosaliharjoittelun ohjaaminen

Kuntosaliohjaajan tehtävänä on saada asiakas oivaltamaan, mistä kussakin harjoitusliikkeessä on kysymys, millä tavalla keho tuottaa siinä liikettä ja miten kineettinen ketjun toimii. Tällä tavoin voidaan varmistaa seuraavat asiat:

  • tukeva ja turvallinen suoritusasento koko harjoitusliikkeen ajan
  • oikeiden lihasten aktivoituminen oikeassa järjestyksessä sekä tukemaan, kontrolloimaan että tuottamaan liikettä
  • liikkeen ja hengityksen yhdistäminen järkevällä ja luonnollisella tavalla

Tähän päämäärään pääsemiseksi kuntosaliohjaajan tulee antaa selkä näyttö kulloinkin tehtävästä harjoitusliikkeestä ja selvittää liikkeen ydinkohdat lyhyesti.

  • Asiakkaan oivallettua, mistä harjoitusliikkeessä on kysymys, hän voi aloittaa liikkeen kokeilun ilman vastusta tai hyvin kevyellä ja helposti hallittavalla vastuksella.
  • Pystyäkseen valvomaan ja ohjaamaan liikettä tehokkaasti ja turvallisesti kuntosaliohjaajan on osattava sijoittua asiakkaaseen nähden oikein.
  • Kuntosaliohjaaja varmistaa asiakkaan turvallisuuden harjoitusliikkeen kaikissa eri vaiheissa ja antaa liikkeen suorittamisesta yksilöllistä palautetta.
  • Asiakkaan tullee oppia käyttämään nivelten ja lihasten sallimaa luonnollista ja pitkää liikerataa hallitusti ja rauhallisesti molempiin suuntiin niin, ettei vauhtimomentti vie liikkeen hallintaa missään vaiheessa. Nivelten yliojennuksia on ehdottomasti vältettävä!
  • Asiakasta tulee ohjata valitsemaan katseelleen kiintopiste ja häntä on hyvä muistuttaa siitä, että keho pyrkii aina seuraamaan katseen suuntaa. Katseen suuntaaminen esim. eteen ja alas saa kehon painopisteen siirtymään eteen ja tasapaino häiriintyy helposti.
  • Turvallisuustekijöistä, kuten levytankojen painolevyjen lukituksesta, penkkien, taljojen ja koneiden säätösokkien paikkaolon varmistamisesta ja oikeista säädöistä pitää pyrkiä muodostamaan säännöllinen tapa heti alusta alkaen.
  • Asiakas on saatava alusta alkaen myös harjoittelemaan omien voimiensa ja kykyjensä mukaan.